Lisbeth Claesson


Invaldes 1987, född 461111

Kontaktuppgifter
Tallvägen 6
464 40  Åsensbruk
0530-303 40

lisbeth.claesson@gmail.com
www.galleri.lcu.se

CV

Bilder i urval

© Lisbeth Claesson: NÄR DEN STORA VALLMON BLOMMAR, olja, 60 x 73 cm. Foto: Björn Carlén

© Lisbeth Claesson: MODELLER, olja.

© Lisbeth Claesson: TRE ELLER FYRA DAMER, olja, 38 x 46 cm. Foto: Björn Carlén

© Lisbeth Claesson: UPP OCH NER, olja, 25 x 25 cm. Foto: Björn Carlén

© Lisbeth Claesson: TONER FRÅN NÅGONSTANS, olja. Foto: Björn Carlén

Tillbaka till medlemmar

Spara