Om förbundet

DALSLANDS KONSTNÄRSFÖRBUND
En organisation för yrkesverksamma bildkonstnärer och skulptörer i Dalsland

Från början när Dalslands Konstförening grundades, den 28 juli 1935, var konstnärerna helt integrerade i Dalslands Konstförening. 1957 bildades Dalslands Konstförenings Konstnärssektion, som då blev en egen förening med egen styrelse. Detta långa och ”besvärliga” namn hade föreningen ända till 1994, då man enades om att Konstnärssektionen nu skulle heta Dalslands Konstnärsförbund.

Styrelse

Ordförande

Rolf Gustafsson
Persbyn 1001
662 91  Åmål
0709 – 72 69 51
rolf.g@artfuel.se

Vice ordförande

Maria Rygaard Eriksson
Åsavägen 8
660 10 Dals Långed
0531-31104 / 0768- 471200
rygaarderiksson@hotmail.com

Sekreterare

Gunilla Ekemark
Rösbacken 10
662 33 Åmål
0532-71202
0735 610367
gunillaeke@gmail.com

Kassör

Mona Falk
Örsberg – Ör
464 92  Mellerud
Tfn  0530-421 85  /  070 57 421 85
mfdesign@telia.com

Ledamot

Marita Arvidsson
Hagvägen 13
660 10  Dals Långed
0531-408 84
0706-661 671
mima3@spray.se

Suppleant

Anne Lindblom
Björkliden 4
464 40  Åsensbruk
0530-308 91
0709-324 329
annelindb@gmail.com

Stadgar

Här kan du ladda ner Dalslands Konstnärsförbunds stadgar (PDF)

Lär känna medlemmarna och deras konst

Dalslands Konstförening har givit ut två böcker om Dalslands Konstnärsförbund. Den första, ”Konstnärer i Dalsland” kom ut i samband med Konstföreningens 60-årsjubileum 1995 och den andra, ”Konstnärer i Dalsland 2” i samband med 70-årsjubileet 2005. Bägge två böckerna är i A4-format med hård pärm. Konstnärerna finns representerade med porträtt, en färgbild på något verk och sitt CV. Tidigare men nu ej levande konstnärer i Förbundet finns med i en förteckning. Del 2 finns att köpa hos Dalslands Konstförening, hos en del bokhandlare och gallerier och Dalslands Konstmuseum. En utmärkt bok om man vill hålla sig à jour med det dalsländska konstlivet, men också en vacker presentbok. Mer om böckerna hittar du under Diverse.

Om medlemskap

För att bli medlem i Dalslands Konstnärsförbund krävs att man har dokumenterat minst tre års seriöst bedriven konstnärlig verksamhet och har djup förankring i landskapet. Läs mer här:
Bli medlem

Spara