Kontakt

Ordförande

Annica Larsson
Blekerigatan 14
666 31 Bengtsfors
Tel. 0730- 420 673
annica.c.larsson@telia.com
Kontakta mej i alla frågor med undantag av medlemskap,
då kontaktar du Vivi Ann Gidebratt.

Kassör och medlemsregister

Vivi Ann Gidebratt
Enetsvägen 13, 660 10  Dals Långed
Tel.  0531-405 35
Mobil  0703-731 235
E-post: gidebrattviviann@gmail.com
Kontakta mej i alla frågor som hör medlemskapet till.
Övriga frågor kontaktar du Annica Larsson
.

Webbansvarig

Jimmy Alm
janjimmydaniel@hotmail.com
Mobil 0707-284 423

Övriga styrelsemedlemmar

Vice ordförande

Marianne Lysell
Åsteboberg 275
46465 Brålanda
Tel. 0521-37124
Mobil 0705-321 256
mariannelysell@msn.com

Sekreterare
Rullande

Ledamot

Arne Myhrberg
Krökeruds Stora Liane 3
46491 Dals Rostock
tel. 0706- 678 408
arne_myhrberg@hotmail.com

Ledamot

Karl-Erik Ågren
Björkevägen 6
660 10 Dals Långed
Tel. 0531–401 65
Mobil 0709-209 630
karlerik.agren@telia.com

Ledamot

Lennart Svensson
Lilla Ringvägen 6
662 33 Åmål
Tel. 0532-14388
897svensson@telia.com

Ledamot

Karin Lundquist
Guttvik Udden 2
46494 Mellerud
Tel. 0530-41275
Mobil 0705-710902
karin@evmteknik.se

Ledamot
(Representant för Dalslands Konstnärsförbund)

Miklós Fözö
Hensbyvägen 18
662 95 Fengersfors
0532-233 48
070-380 4906
miklosfz@gmail.com

Sponsorer

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara