Utdelning vinster medlemslotteriet

Nu har det varit dragning i 2012 års medlemslotteri. Längre ner hittar du en länk till alla vinster och vinnare. Inköpen är gjorda av Kerstin Olsson, Karl-Erik Ågren och Inger Larsson. Sölve Karlsson har varit kontrollant vid dragningen. Vinsterna kommer att delas ut vid nästkommande årsmöte, den 7 april 2013. För att vinnarna inte skall missa detta kommer alla som vunnit att få ett påminnelsebrev ca 14 dagar före vinstutdelningen.

Förflyttning”, monotypi : serigrafi : digital utskrift. 85 x 65 cm (ram 102 x 82 cm), katalogpris 6.500 kr. Konstnär © Rolf Gustafsson

Vinsterna ställs ut i Melleruds bibliotek
Från och med torsdagen den 28 mars till och med söndagen den 7 april finns vinsterna utställda i Konstrummet, Melleruds bibliotek.
Öppettider: mån 10 – 13, tis – tor kl 10 -18.30, fre 10 – 17, lör kl 10 -13.
På söndagen den 7 april är det öppet från och med kl 14.30

Vinstutlämningen sker söndagen den 7 april 2013 i Konstrummet, Melleruds
bibliotek. Programmet börjar klockan 15.00 och har följande punkter:

1. Årsmöte
2. Stipendieutdelning
3. Någon av dalslandskonstnärerna berättar om sin verksamhet
4. Vi bjuder på kaffe
5. Vinstutlämning i 2012 års medlemslotteri
6. Närvarolotteri

Så här går vinstutlämningen till
Vid utlämningen sker val av vinster i turordning enligt vinnarlistan. Vinnare nr 1 kan alltså välja vad som helst bland de 20 vinsterna. Vinnare nr 2 kan välja på allt utom den vinst som valdes av vinnare nr 1, etc.
Om Du som vinnare inte själv är närvarande, och inte heller är representerad genom ombud, får Du vinsten enligt ordningsföljden. Har den vinsten redan valts av någon annan vinnare, får du kvarvarande högst placerade vinst. Har du önskemål men inte möjlighet att själv eller genom ombud närvara kan du skriva, “maila” eller ringa in dina önskemål till ordförande Kerstin Olsson. (Se adress, e-post och telefon på föregående uppslag under “Styrelsen”). Skall vi skicka vinsten får Du betala emballage och frakt. Vi har dock möjlighet att under en kortare tid förvara vinsten åt dig i Dals Långeds bibliotek. Vinster som inte hämtats efter 3 månader tillfaller föreningen, om inte annat överenskommits.

Se alla vinster för 2012 här