DALSLANDS KONSTFÖRENING årsmöte lördagen den 9 oktober

DALSLANDS KONSTFÖRENING håller ÅRSMÖTE
lördagen den 9 oktober kl. 10.30 i Åmåls konsthall.
Förutom årsmötesförhandlingar kommer årets
konstnärsstipendiat Rolf Gustafsson att berätta om sitt arbete.

Obs! Året vinster i konstlotteriet utdelades tidigare i år.

Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna!