Nu är det dags att söka stipendium

”Hej Medlemmar
Dags att söka Dalslands Konstförenings stipendium!
Ansökan om konstnärsstipendium skall ställas till föreningen och vara föreningens ordförande tillhanda före februari månads utgång.
Ansökan skall åtföljas av en motivering

Läs mer här