Konstnärstipendiat 2022 Funny Livdotter

 

MOTIVERING TILL 2022 ÅRSSTIPENDIUM

Funny Livdotter har utsetts till 2022 års stipendiat med motiveringen att hon, har för avsikt att skapa en grafisk konstbok som bygger på samtal och frågor, som Funny velat ställa till sin mormor. Att undersöka samtalet mellan livet och döden, och mormor… Från frågestadiet till att börja arbeta med denna bok genom text med teckningar/illustrationer och konstverk.

Syftet med Funny Livdotters ansökan av stipendiet är att kunna avsätta tid och möjlighet att förverkliga detta projekt med arbetsnamnet ”Oändliga frågor jag vill ställa innan du är död”.

Dalslands Konstförenings styrelse, ser projektet som spännande, nytänkande och ett arbete vi gärna vill följa.