Micro – Art Fair 2005

Inbjudan till den här ”Micro-utställningen” skickades till 49 konstnärer tillhörande Dalslands Konstnärsförbund. Varje konstnär skulle lämna in 3 verk, alla med yttermåttet 15 x 15 cm. 28 konstnärer hörsammade inbjudan och lämnade totalt in 84 verk utförda i en mängd olika tekniker. Varje deltagande konstnär skulle bidraga med 500 kr, alltså totalt 14.000 kronor vilket var mindre än hälften av hela kostnaden. Resten stod konstföreningen för.

Björn Carlén, KG Bratt och Barbro Erlandsson Bratt fraktade och hängde alla 84 bilderna. Under utställningsveckan 4 -10 april skötte de montern och representerade Dalslands Konstförening. Boken ”Konstnärer i Dalsland 2” presenterades också för första gången offentligt vid det här tillfället.

En konstnär hade andra mått än 15 x 15 cm på sina tavlor och hängde för sig själv. På hyllan hade vi de nya böckerna “Konstnärer i Dalsland 2”.

Björn Carlén hade gjort attrapper i storleken 15 x 15 cm, alltså samma storlek som bilderna, som placerades i luckorna vid försäljning. På det sättet blev helhetsbilden något så när hel under hela utställningstiden.

Tillbaka till Övriga utställningar
Tillbaka till Arkiv