Kategoriarkiv: 2013

Utdelning vinster medlemslotteriet

Nu har det varit dragning i 2012 års medlemslotteri. Längre ner hittar du en länk till alla vinster och vinnare. Inköpen är gjorda av Kerstin Olsson, Karl-Erik Ågren och Inger Larsson. Sölve Karlsson har varit kontrollant vid dragningen. Vinsterna kommer att delas ut vid nästkommande årsmöte, den 7 april 2013. För att vinnarna inte skall missa detta kommer alla som vunnit att få ett påminnelsebrev ca 14 dagar före vinstutdelningen.

Förflyttning”, monotypi : serigrafi : digital utskrift. 85 x 65 cm (ram 102 x 82 cm), katalogpris 6.500 kr. Konstnär © Rolf Gustafsson

Vinsterna ställs ut i Melleruds bibliotek
Från och med torsdagen den 28 mars till och med söndagen den 7 april finns vinsterna utställda i Konstrummet, Melleruds bibliotek.
Öppettider: mån 10 – 13, tis – tor kl 10 -18.30, fre 10 – 17, lör kl 10 -13.
På söndagen den 7 april är det öppet från och med kl 14.30

Vinstutlämningen sker söndagen den 7 april 2013 i Konstrummet, Melleruds
bibliotek. Programmet börjar klockan 15.00 och har följande punkter:

1. Årsmöte
2. Stipendieutdelning
3. Någon av dalslandskonstnärerna berättar om sin verksamhet
4. Vi bjuder på kaffe
5. Vinstutlämning i 2012 års medlemslotteri
6. Närvarolotteri

Så här går vinstutlämningen till
Vid utlämningen sker val av vinster i turordning enligt vinnarlistan. Vinnare nr 1 kan alltså välja vad som helst bland de 20 vinsterna. Vinnare nr 2 kan välja på allt utom den vinst som valdes av vinnare nr 1, etc.
Om Du som vinnare inte själv är närvarande, och inte heller är representerad genom ombud, får Du vinsten enligt ordningsföljden. Har den vinsten redan valts av någon annan vinnare, får du kvarvarande högst placerade vinst. Har du önskemål men inte möjlighet att själv eller genom ombud närvara kan du skriva, “maila” eller ringa in dina önskemål till ordförande Kerstin Olsson. (Se adress, e-post och telefon på föregående uppslag under “Styrelsen”). Skall vi skicka vinsten får Du betala emballage och frakt. Vi har dock möjlighet att under en kortare tid förvara vinsten åt dig i Dals Långeds bibliotek. Vinster som inte hämtats efter 3 månader tillfaller föreningen, om inte annat överenskommits.

Se alla vinster för 2012 här

Ansök om elevstipendium 2013

Om du är intresserad av att teckna, måla etc och är 17 – 22 år har du möjlighet att söka Dalslands Konstförenings elevstipendium för år 2013. Stipendiet består i att du får delta i en av de konstkurser som Kyrkeruds folkhögskola anordnar som sommarkurs. Du får själv välja vilken kurs som passar dig bäst. I stipendiet ingår en veckas undervisning, helpension och logi i delat dubbelrum.

Du är behörig att söka stipendiet om du är 17 – 22 år
a) och är uppvuxen i eller haft större delen av din skolgång i Dalsland
b) eller om du varit folkbokförd i landskapet de senaste 5 åren

Ladda ner ansökningsformulär

Läs mer om sommarkurserna på Kyrkeruds Folkhögskola

Stipendie för medlemmar i Dalslands Konstnärsförbund

Konstnärsstipendium
Stipendiet kan sökas en aktiv förbundsmedlem i ett av nedanstående syften:
– Att ge en ekonomisk trygghet under en kortare tid för att ägna sig åt konstnärlig yrkesutövning eller åt experiment och nydanande inom konstnärlig verksamhet.
– Upprustning av ateljé eller nyanskaffning av mer kostbar utrustning (exempelvis grafiska tryckpressar, skärapparater o dyl).
– Som bidrag till studie- eller arbetsresor inom eller utanför landets gränser.

Stipendiet är på 10 000 kr.

Ansökan om konstnärsstipendium skall ställas till föreningen och vara föreningens ordförande tillhanda före februari månads utgång. Ansökan skall åtföljas av en motivering.

Ny hemsida

Som du märker har Dalslands Konstförenings hemsida fått ett nytt ansikte. I princip allt som fanns på den gamla sidan finns även här, men strukturen ser lite annorlunda ut. Känner du dig osäker på hur du hittar på den nya sidan finner du lite hjälp längre ner på den här sidan.

Ett stort tack till Björn Carlén som byggde och uppdaterade den förra hemsidan under många år. Han står för många av texterna även på den här hemsidan, samt i princip för allt bildmaterial.

Så här hittar du på den nya hemsidan
Överst på sidan finner du 7 rubrikmenyer. För att komma tillbaka till startsidan trycker du på hem.

Nyheter hamnar under rubriken Aktuellt i kronologisk ordning efter publiceringsdatum. I menyn till höger ser du de fem senast publicerade nyheterna, där finner du också ett nyhetsarkiv, där du kan gå igenom äldre nyheter månad för månad. Längst ner till höger hittar du också relevanta länkar.

Medlemslotteri – här kan du se alla de vinster som lottats ut i medlemslotteriet sedan 2005.

Stipendier – här hittar du information om de två stipendierna som Dalslands Konstförening delar ut varje år.

Under Arkiv hittar du ett stort antal bilder och information från tidigare utställningar m.m.

Vill du veta mer om föreningens historia och vad den gör; vilka som sitter i styrelsen och läsa föreningens stadgar m.m hittar du detta under rubriken Om föreningen.

Vill du kontakta föreningen i någon fråga hittar du kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Hittar du felaktiga länkar eller vill komma i kontakt med ansvarig för hemsidan av någon annan anledning kan du maila till Jimmy Alm.

Hoppas att du och den nya hemsidan ska komma bra överens efter att ni lärt känna varandra!
Med vänliga hälsningar, Jimmy Alm.