Utställning: Sara Arnald, Mellerud

Sara Arnald
“Med ögon känsliga för grönt”

5 – 27 december, Melleruds bibliotek
Vernissage lördagen 5 december 11–13

För Sara Arnald är de svaga gröna tonerna vemodets färg. Långt inne i vår känsla av vemod finns spår av ett slags kärleksrelation med naturen. Hon söker kontakt med något ursprungligt, något som hon kanske nästan har glömt bort.

I Med ögon känsliga för grönt möter vi bland annat Evergreen, en serie bilder av bladverk och grus, bilder från en vägkant. Något grönt och hoppfullt skymtar till i de förstelnade, silvriga bladen. Bilderna är tagna innan regnet faller, då dammet sköljs av och naturen återtar sitt.

I det vemodiga uttrycket finns en njutning. Vemodet består av en ständig balansgång mellan att känna glädje över det som en gång var och en ständigt närvarande sorg över att det har gått förlorat. Naturen och ibland konsten påminner oss om vilka vi varit och att allt som är fast förflyktigas.