Dalslands Konstförening arrangerar återkommande samlingsutställningar för medlemmar i Dalslands Konstnärsförbund. Medlemmar har också möjlighet att ställa ut i konsthallar knutna till landskapets bibliotek. Förbundet ger även möjlighet till ett kollegialt utbyte, och ett berikande sammanhang för konstnärer att verka i.

En organisation för yrkesverksamma bildkonstnärer och skulptörer i Dalsland