En organisation för yrkesverksamma bildkonstnärer och skulptörer i Dalsland


Dalslands Konstförening arrangerar återkommande samlingsutställningar för medlemmar i Dalslands Konstnärsförbund. Medlemmar har också möjlighet att ställa ut i konsthallar knutna till landskapets bibliotek. Förbundet ger även möjlighet till ett kollegialt utbyte, och ett berikande sammanhang för konstnärer att verka i.

DKF.se är webbsida för både Dalslands Konstförening och Dalslands Konstnärsförbund. Föreningen arrangerar och faciliterar konstutställningar för ett kulturellt levande Dalsland och drivs av kulturintresserade. Förbundet är för professionella bildkonstnärer och skulptörer i och från landskapet.

Följ oss på: