Minnesutställning

Dalslands Konstförenings ordförande Barbro Erlandsson Bratt öppningstalar. Foto: Björn Carlén

19 maj 2007 avled Helena Deubler efter en lång tids sjukdom. Hon var endast 60 år gammal. Vi minns henne som en av de färgstarkaste målarna i Dalslands Konstnärsförbund.

© Helena Deubler: “Linjespel”, akryl 47 x 38 cm. Foto Björn Carlén

12 juni 2007 avled Frideborg Bryth. Hon var en av de kvarvarande “naivisterna” med mycket blommor och fåglar i sina bilder. Hon blev hela 97 och ett halvt år gammal.

© Frideborg Bryth: “Blommor”, akryl 99 x 84 cm. Foto: Björn Carlén

Den 22 juni 2007, var det ytterligare ett dödsfall. Svea Högfeldt avled vid 94 års ålder. Hon var den konstnär i Dalslands Konstnärsförbund som varit med längst. Svea valdes in redan 1939. 4 år efter Dalslands Konstförening / Konstnärsförbunds bildande.

© Svea Högfeldt: JOTUNHEIMEN, olja 12 x 19 cm. Foto Björn Carlén

Efter en lång tids sjukdom avled Lennart Lilja den 1 juli 2008. Han var en målare och skulptör med ett helt eget bildspråk. Utöver sitt måleri och skulpterande arbetade han också tidigare i sitt liv med skådespeleri och skrev även poesi. Tillsammans med sin framlidna hustru, Frideborg Bryth, gav han bland annat ut diktsamlingen “Yttringar” 1978. Vid sin bortgång var han 84 år gammal.

© Lennart Lilja: BEGYNNELSE I, blandteknik, 70 x 100 cm. Foto: Berth Carlsson

Minst ett hundratal personer besökte utställningen under vernissagedagen. Foto: Björn Carlén

Linn Sandström spelade piano under hela vernissagen.

Linn Sandström får blommor av ordförande.

Vernissagepublik. På väggarna syns Helena Deublers målningar. Foto: Björn Carlén

© Helena Deubler: “Muggar och flaskor”, akryl, 80 x 65 cm. Foto: Björn Carlén

© Helena Deubler: “Kanna och koppar”, akryl, 84 x 84 cm. Foto: Björn Carlén

Barbro Erlandsson Bratt, Konny Deubler, Inga-Britt Jonsson. Foto: Björn Carlén

© Helena Deubler: “Vårträd 2004”, akryl, 100 x 80 cm. Foto: Björn Carlén

Släktingar till Lennart Lilja. Foto: Björn Carlén

© Lennart Lilja: “The yellow line”, olja, 120 x 90 cm. Foto: Björn Carlén

© Lennart Lilja: “Självporträtt med akvarium”, olja, 78 x 78 cm. Foto: Björn Carlén

© Lennart Lilja: “Opus 14 år 2000”, olja, 58 x 65 cm. Foto: Björn Carlén

Tre välkända dalslandsprofiler. Från vänster Gunilla Ekemark, Vivi Ann Gidebratt, Gunilla S:son Kjellstedt. Foto: Björn Carlén

© Frideborg Bryth: “De andra skrev matte”, akryl, 74 x 100 cm. Foto: Björn Carlén

© Frideborg Bryth: “Han sjöng och läste fastän hon varken hörde eller såg”, akryl, 75 x 100 cm. Foto: Björn Carlén

© Frideborg Bryth: “Det gick fint !”, akryl, 94 x 65 cm. Foto: Björn Carlén

Vernissagepublik. Till höger konstnären Marianne Johansson. Foto: Björn Carlén

© Svea Högfeldt: “Slättlandskap”, olja, 35 x 42 cm. Foto: Björn Carlén

© Svea Högfeldt: “Ånimskogs kyrka”, olja, 34 x 30 cm. Foto: Björn Carlén

© Svea Högfeldt: “Västkustmotiv”, olja, 30 x 40 cm. Foto: Björn Carlén

Tillbaka till Övriga utställningar
Tillbaka till Arkiv