Kategoriarkiv: Konstnärsstipendium

Årets konstnärsstipendium m.m.

Vi säger grattis till  Åsa Carlsson och Marita Arvidsson som fick Dalslands Konstförenings stipendium!
Vid årsmötet delade Dalslands konstförening ut konstnärsstipendier, ett till Åsa Carlsson och ett till Marita Arvidsson, som var med och berättade om sitt konstnärsskap. Åsa Carlsson var förhindrad att delta.
Grattis!
Dalslands konstförening hade sitt årsmöte 29 april. Annica Larsson, som varit ordförande i sju år, avtackades med blomsterbukett. Till ny ordförande valdes Barbro Erlandsson Bratt.
Styrelsen för Dalslands konstförening är stående från vänster; Andreas Dagström, Lars Bennersten, Marianne Lysell, Karl-Erik Ågren, Viktoria Karlsson
Sittande från vänster; Helena Proba, Barbro Erlandsson Bratt.
Fattas på bild är: Lennart Svensson, Lena Emanuelsson

Konstnärstipendiat 2022 Funny Livdotter

 

MOTIVERING TILL 2022 ÅRSSTIPENDIUM

Funny Livdotter har utsetts till 2022 års stipendiat med motiveringen att hon, har för avsikt att skapa en grafisk konstbok som bygger på samtal och frågor, som Funny velat ställa till sin mormor. Att undersöka samtalet mellan livet och döden, och mormor… Från frågestadiet till att börja arbeta med denna bok genom text med teckningar/illustrationer och konstverk.

Syftet med Funny Livdotters ansökan av stipendiet är att kunna avsätta tid och möjlighet att förverkliga detta projekt med arbetsnamnet ”Oändliga frågor jag vill ställa innan du är död”.

Dalslands Konstförenings styrelse, ser projektet som spännande, nytänkande och ett arbete vi gärna vill följa.

Ansök om Dalslands Konstförenings stipendie

Fram till och med sista februari finns möjligheten att söka Dalslands Konstförenings Stipendier.

Konstnärsstipendiet kan sökas av medlemmar i Dalslands Konstnärsförbund och är på 10.000 kr.

Elevstipendiet är en sommarkurs på Kyrkeruds folkhögskola och kan sökas av ungdomar 17-22 år.

För detaljerad information om ansökan, läs mer här

Stipendie för medlemmar i Dalslands Konstnärsförbund

Konstnärsstipendium
Stipendiet kan sökas en aktiv förbundsmedlem i ett av nedanstående syften:
– Att ge en ekonomisk trygghet under en kortare tid för att ägna sig åt konstnärlig yrkesutövning eller åt experiment och nydanande inom konstnärlig verksamhet.
– Upprustning av ateljé eller nyanskaffning av mer kostbar utrustning (exempelvis grafiska tryckpressar, skärapparater o dyl).
– Som bidrag till studie- eller arbetsresor inom eller utanför landets gränser.

Stipendiet är på 10 000 kr.

Ansökan om konstnärsstipendium skall ställas till föreningen och vara föreningens ordförande tillhanda före februari månads utgång. Ansökan skall åtföljas av en motivering.