Kategoriarkiv: Konstnärsstipendium

Ansök om Dalslands Konstförenings stipendie

Fram till och med sista februari finns möjligheten att söka Dalslands Konstförenings Stipendier.

Konstnärsstipendiet kan sökas av medlemmar i Dalslands Konstnärsförbund och är på 10.000 kr.

Elevstipendiet är en sommarkurs på Kyrkeruds folkhögskola och kan sökas av ungdomar 17-22 år.

För detaljerad information om ansökan, läs mer här

Stipendie för medlemmar i Dalslands Konstnärsförbund

Konstnärsstipendium
Stipendiet kan sökas en aktiv förbundsmedlem i ett av nedanstående syften:
– Att ge en ekonomisk trygghet under en kortare tid för att ägna sig åt konstnärlig yrkesutövning eller åt experiment och nydanande inom konstnärlig verksamhet.
– Upprustning av ateljé eller nyanskaffning av mer kostbar utrustning (exempelvis grafiska tryckpressar, skärapparater o dyl).
– Som bidrag till studie- eller arbetsresor inom eller utanför landets gränser.

Stipendiet är på 10 000 kr.

Ansökan om konstnärsstipendium skall ställas till föreningen och vara föreningens ordförande tillhanda före februari månads utgång. Ansökan skall åtföljas av en motivering.