Stipendier

Varje år delar Dalslands Konstförening ut två stipendier, ett konstnärsstipendium till någon medlem i Dalslands Konstnärsförbund och ett ungdomsstipendium till någon talangfull dalsländsk ungdom i åldern 17-22 år.

Målning av 2020 års konstnärsstipendiat Malin Palm: JAG VILL INTE VETA, 60×60 cm, tempera

Konstnärsstipendium
Stipendiet kan sökas en aktiv förbundsmedlem i ett av nedanstående syften:
– Att ge en ekonomisk trygghet under en kortare tid för att ägna sig åt konstnärlig yrkesutövning eller åt experiment och nydanande inom konstnärlig verksamhet.
– Upprustning av ateljé eller nyanskaffning av mer kostbar utrustning (exempelvis grafiska tryckpressar, skärapparater o dyl).
– Som bidrag till studie- eller arbetsresor inom eller utanför landets gränser.

Ansökan om konstnärsstipendium skall ställas till föreningen och vara föreningens ordförande tillhanda före februari månads utgång. Ansökan skall åtföljas av en motivering.

Ungdomsstipendium
Om du är intresserad av att teckna, måla etc och är 17 – 22 år har du möjlighet att söka Dalslands Konstförenings ungdomsstipendium för år 2023. Stipendiet består i att du får delta i en av de konstkurser som Kyrkeruds folkhögskola anordnar som sommarkurs. Du får själv välja vilken kurs som passar dig bäst. I stipendiet ingår en veckas undervisning, helpension och logi i delat dubbelrum.

2018 års ungdomsstipendiat, Sara Kristiansson

Du är behörig att söka stipendiet om du är 17 – 22 år

a) och är uppvuxen i eller haft större delen av din skolgång i Dalsland
b) eller om du varit folkbokförd i landskapet de senaste 5 åren

Så här söker du ungdomsstipendiet:
Här nedan hittar du en inbjudan och en ansökan att ladda ner som PDF. Ansökan ska vara Dalslands Konstförening tillhanda senast den sista mars 2023.

Inbjudan
Ansökningsblankett

Sponsorer

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara