Kontakt

Styrelselista 2023 Dalslands Konstförening

Ordförande
Barbro Erlandsson Bratt
Tel: 0709-707950
barbroebratt@telia.com

Vice ordförande
Marianne Lysell
Tel: 0521-37124, 070-5321256
mariannelysell@msn.com

Kassör
Lennart Svensson
Tel: 0730-474388
897svensson@telia.com

Sekreterare
Lars Bennersten
Tel: 0528-71652, 0725-531380
lbennersten@gmail.com

Ledamot
Helena Proba
Tel: 0706-616575,
helenap417@gmail.com

Ledamot
Karl-Erik Ågren
Tel: 0709-209630
karlerik.agren@telia.com

Ledamot
Andreas Dagström
Tel:0733-840812
andreas.dagstrom@gmail.com

Ledamot
Viktoria Karlsson
Tel:0727-490603,
viktoria.karlsson@utb.dalsed.se

Representant Dalslands Konstnärsförbund
Miklos Fözö
0703-804906
miklosfz@gmail.com

Ersättare
Lena Emanuelsson
Tel:0762-164943
atleeengullegris.le@gmail.com

Webbansvarig
Rolf Gustafsson
0709-72 69 51
rolf.g@artfuel.se

 

 

 

Sponsorer

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara