Böcker

Böcker utgivna av föreningen

Ovanstående bok, (ISBN 91-630-3654-1), är den första av de två böcker som Dalslands Konstförening har givit ut om Dalslands Konstnärsförbund. Boken är i A4-format med hård pärm. Konstnärerna som då tillhörde Förbundet (50 st) presenterades med porträtt, en färgbild på något verk och sitt CV. Tidigare men nu ej levande konstnärer fanns med i en förteckning. Den kom ut i samband med Konstföreningens 60-årsjubileum 1995.

I redaktionen satt Björn Carlén och Inga-Britt Jonsson. Björn Carlén stod för sammanställning, formgivning och datorsättning. För tryckningen svarade AB Åmålstryck. Upplagan är så gott som slutsåld. Ett fåtal finns att köpa hos Barbro Erlandsson Bratt kgb@tele2.se eller hos Björn Carlén carlen.bjorn@telia.com Möjligen kan du också hitta den på något antikvariat eller på någon auktion.

Ovanstående bok, (ISBN 91-631-6419-1), är den andra av de två böcker som Dalslands Konstförening har givit ut om Dalslands Konstnärsförbund. Den kom ut i samband med Konstföreningens 70-årsjubileum 2005. Boken är upplagd på liknande sätt som den från 1995 (till vänster på sidan). 52 sidor i A4-format med hård pärm. Bortgångna medlemmar (10 st) har förstås fått ge plats för nya konstnärer (12 st), Nya verk och CV-informationer har givetvis tillkommit för samtliga medlemmar.

I redaktionen satt Björn Carlén och Barbro Erlandsson Bratt. Björn Carlén stod även nu för sammanställning, formgivning och datorsättning. För tryckningen svarade AB Åmålstryck.

Del 2 finns att köpa hos Dalslands Konstförening, hos en del bokhandlare och gallerier, Dalsland Center och Dalslands Konstmuseum. Är man medlem kan man hos Dalslands Konstförening köpa boken för 200 kr plus frakt. På de andra försäljningsställena varierar priset. Ca-priset är 250 kr.
En utmärkt bok om man vill hålla sig à jour med det dalsländska konstlivet, men också en vacker presentbok. Beställ här kgb@tele2.se (Dalslands Konstförening).


Uppslag från ”Konstnärer i Dalsland 2”

Övriga böcker om konst i Dalsland


Dalslands Konstmuseum har också givit ut en bok om konstnärerna i Dalsland, ”Föregångarna”, skriven av dalslandskonstnären Christian Aarsrud. Det är en bok i A4-format på 72 sidor men utan hård pärm. De flesta, 38 st, av Dalslands Konstnärsförbunds bortgångna medlemmar finns representerade. Boken gavs ut i samband med Museets 10-års-jubileum 2005, alltså samtidigt som Dalslands Konstförenings ”Konstnärer i Dalsland 2” kom ut.

Boken kan köpas på Dalslands Konstmuseum för 100 kr. Skall den skickas tillkommer frakt.
telefon 0530-300 98. E-post: info@dalslandsmuseum.se


Uppslag från ”Föregångarna”

Tillbaka till Arkiv