Höstsalong

Första utställningsaffischen

1936 arrangerade Dalslands Konstförening (som bildades året innan) sin första ”Höstsalong”. Utställningen ägde rum i Nya Folkskolan i Åmål. Det är alltså den skola som idag heter ”Södra Skolan”, (den grå byggnaden). Nio konstnärer (Carl Oscar Borg, Inez Byland, K Ragnar Johannesson, Gunnar Larsson från Mellerud, John Lind, Alvar Lundin, Gerda Palm, Anders Thyberg och Axel Zachrison) ställde ut ett antal målningar och teckningar. Man hade då ett inträde på 50 öre vilket i dag motsvarar ca 13:50. Man hade tidigare haft några små utställningar i Ed och Bäckefors men då utan att ha haft en fast konstföreningsorganisation.

På den tiden fanns inga konsthallar i Dalsland utan föreningen fick hysa in sig i skolor, församlingshem, banker, hotell och andra större lokaler. Man hade som riktlinje att de årliga höstsalongerna skulle vara spridda i landskapet. Så småningom blev emellertid antalet invalda konstnärer i den då så kallade Konstnärssektionen så pass många att det fordrades riktigt stora lokaler för utställningarna. Detta infriades när Åmål byggde sin konsthall 1968 och Mellerud fick också en i anslutning till sitt bibliotek. Den hallen har tyvärr sedan några år tillbaka reducerats till ett mindre konstrum. Numer är alltså Dalslands Konstförenings Höstsalong alltid placerad i Åmåls konsthall. Den brukar äga rum under slutet av oktober och i början av november månad. Undantag är vart fjärde år, då höstsalongen ersätts av den jurybedömda Dalslandssalongen, detta inträffade senast 2012.

Åmåls konsthall. Mittbilden, ett hörn på bottenvåningen fotograferad vid Höstsalongen 2006.
Högra bilden är tagen på övervåningen när Anneli Pihlgren hade sin utställning ”Himmel och jord”.
Foto: Inga-Britt Jonsson och Björn Carlén

Se bilder från genomförda Höstsalonger: 2021 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014
2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005

2004, 2008 och 2012 var det ingen Höstsalong, istället var det Dalslandssalong
2015 var det ingen Höstsalong, istället var det 80-årsjubileum

Tillbaka till Arkiv