40-årsjubileum

Liljevalchs Konsthall
18 oktober – 23 november 1975

Redan i januari 1973 började förberedelserna till att fira föreningens 40-årsjubileum i Stockholm. Liljevalchs, Konstakademien och Sveagalleriet var på tal. Först den 7 november 1974 kom det ett positivt svar från överintendent Gösta Lilja att man kommer att få disponera Liljevalchs Konsthall för jubileet. Varje medlem i Konstnärsförbundet (som då hette Dalslands Konstförenings Konstnärssektion) skulle den 3 augusti 1975 i Mustadsfors Folkets Hus få lämna in 10-15 verk för bedömning. Jury var ovan nämnde Gösta Lilja samt konstnärerna Rudolf Flink, Göteborg och Tryggve Örn, Västerhaninge. Ca 500 verk av samtliga medlemmar lämnades in. 202 verk ”godkändes” av juryn (senare ytterligare tre verk). Dessutom valde man ut 126 verk till den retrospektiva avdelningen. Totalt blev det 331 verk som skulle visas på Liljevalchs Konsthall den 18 oktober – 23 november 1975.

Deltagande konstnärer
Arnold Axelsson ⎮ Pelle Blom ⎮ Frideborg Bryth ⎮ Uno Bäckström ⎮ Björn Carlén ⎮ Bengt Crantz  bengt ericson ⎮ Bruno Forsberg ⎮ Marianne Fosselius ⎮ Algot Galle ⎮ Carl-Göran Hagberg ⎮ Jerker Helander ⎮ Lilly Hellstadius ⎮ Ragnar Hult ⎮ Svea Högfeldt ⎮ Ragnar Högman ⎮ Arne Isacsson  Eva Isacsson ⎮ Gunnar Jansson ⎮ Gunilla S:son Kjellstedt ⎮ Gunnar Larsson (Åmål) ⎮ Sixten Lundbohm ⎮ Hugo Löfving ⎮ Allan Nilsson ⎮ Lars-Erik Ohlsson ⎮ Sven Olofsson ⎮ Lizzie Olsson Arle ⎮ Elvine Osterman ⎮ Karin Inger Person ⎮ Maria Ruth ⎮ Thyra Salomonsson ⎮ Göte Sjöstedt  Carl-Erik Stern ⎮Georg Suttner ⎮ Carleinar Tellwe ⎮ Anders Thyberg ⎮ Helmer Wallin

Ett grupporträtt framför Otto Hesselboms “Vårt land” i samband med Dalslands Konstförenings 40-årsjubileum på Liljevalchs. Totalt var vi 37 då levande dalslandskonstnärer som ställde ut samt 18 då icke levande. Vi hade alltså hela Liljevalchs Konsthall för oss själva under en dryg månad. Något sådant kommer nog aldrig att hända igen.

Karta över utställningen

Liljevalchs chef (1975) Bo Särnstedt. Foto: Björn Carlén

Entrén till Liljevalchs Konsthall på Djurgården i Stockholm. Foto: Björn Carlén

Katalogen var mer än en katalog. Där fanns små artiklar om föreningen och Konstnärsförbundets medlemmar. En kortare inledning av Åke E. Gunnarsson som då var intendent samt en längre och fylligare konstnärspresentation av Torsten Ahlstrand, före detta chef för Borås Konstmuseum.

Affischen utformades som ett telegram (design: Björn Carlén) i storleken 100 x 70 cm. Affischen fanns uppsatt överallt i Stockholm under denna utställningstid.

Vernissagesupé på Liljevalchs egen krog, “Blå Porten”. Ca 80 personer deltog. Foto: Björn Carlén

Borgarrådet Thorsten Sundström öppnar utställningen. Därefter är det anförande av riksdagsman Gunde Raneskog, landsantikvarie Sven-Axel Hallbäck och givetvis av Konstföreningens dåvarande ordförande, Gunnar Ohlsson, som här syns på bilden. Stämningen var hög. Foto: Björn Carlén

Boel Tellwe var en viktig länk mellan publik, konstnärerna och deras verk. Hon var utställningsvärdinna under hela utställningstiden. Foto: Björn Carlén

Algot Galles vägg på Liljevalchs. Foto: Björn Carlén

Georg Suttner framför några av sina målningar. Foto: Björn Carlén

Ragnar Hult framför sin vägg. Foto: Björn Carlén

och Björn Carlén framför sin.

Pelle Bloms vägg på Liljevalchs. Foto: Björn Carlén

Arne Isacssons vägg på Liljevalchs. (Då var det bara oljor!) Foto: Björn Carlén

Maria Ruths vägg på Liljevalchs. Foto: Björn Carlén

Carleinar Tellwes vägg på Liljevalchs (Målning II – Gudasaga — Blå – Orange II). Foto: Björn Carlén

I avdelningen för då icke levande konstnärer framträder framför andra givetvis Olof Sager-Nelson och Otto Hesselbom. Här två bilder av Sager-Nelson “Flickhuvud” och “Fosterbröderna”, bägge var inlånade från Nationalmuseum. Foto: Björn Carlén

Vid pressvisningen den 17 oktober 1975 kom det ca 30 skribenter för olika tidningar till Liljevalchs. Det var både landsortstidningar och stockholmspress. På grund av upphovsmannarätten kan vi inte visa alla artiklar och bilder som publicerades. Det var åtskilliga spaltmetrar som skrevs och minst ett 30-tal bilder publicerades. Det var både ros och ris men övervägande var det positiva artiklar. Detta var en fantastisk manifestation av Dalslands Konstförening. Det hade aldrig tidigare förekommit en sådan här stor satsning av en provinsiell konstförening och vi klarade det både administrativt och ekonomiskt.

Läs mer om de andra jubileerna
50-årsjubilem
60-årsjubilem
70-årsjubileum
75-årsjubileum
80-årsjubileum

Tillbaka till arkiv