50-årsjubileum

Några bilder från Dalslands Konstförenings 50-årsjubileum
i Åmåls Konsthall 28 september – 13 oktober 1985 och i
Göteborgs Konsthall 30 NOVEMBER 1985 – 26 JANUARI 1986

Jubilemsåret inleddes med en sommarsalong i Dals Långed. Därpå följde en Minnessalong i Bäckefors (det var där konstföreningen startade 28 juli 1935), en höstsalong i Åmål och som final ”Konst på Dal”-utställningen i Göteborgs Konsthall.

I Åmål var det 32 av Förbundets då 43 medlemmar som deltog (92 verk). I Göteborg var det något fler (36 st) då levande dalslandskonstnärer som ställde ut (132 verk). Dessutom fanns det en mindre avdelning med då bortgångna kollegor (16 verk). Jury vid bägge dessa utställningar var intendenten vid Göteborgs Konstmuseum Håkan Wettre.

Deltagande konstnärer
Christian Aarsrud ⎮ Olof Arén ⎮ Pelle Blom ⎮ Frideborg Bryth ⎮ Uno Bäckström ⎮ Björn Carlén
Carl Folke Carlsson ⎮ bengt ericson ⎮Bruno Forsberg ⎮ Marianne Fosselius ⎮Algot Galle ⎮ Carl-Göran Hagberg ⎮Jerker Helander⎮ Ragnar Hult ⎮ Svea Högfeldt ⎮ Arne Isacsson ⎮ Eva isacsson Ruth Jarde ⎮ Lennart Karlsson Berg ⎮ Gunilla S:son Kjellstedt ⎮Elsie Larsson ⎮Lennart Lilja ⎮ Margot Munkbo ⎮ Allan Nilsson ⎮ Anna-lill Nilsson ⎮ Gabriella Nydahl ⎮ Lars-Erik Ohlsson ⎮Sven Olofsson ⎮ Lizzie Olsson Arle ⎮ Karin Inger Persson ⎮ Greta Rudman ⎮ Thyra Salomonsson ⎮ Carl-Erik Stern ⎮ Georg Suttner ⎮Helmer Wallin

Ett grupporträtt framför Konsthallen i Åmål i samband med Dalslands Konstförenings 50-årsjubileum I Åmåls konsthall och i Göteborgs konsthall.

Gunnar Ohlsson öppnar 50-årsjubileet i Åmåls konsthall

Gunnar Perstad med sina klarinettelever invigningsspelar

Den flera meter stora skylten ut mot Avenyn vid Götaplatsen utanför Göteborgs Konstmuseum.

Vernissagen I Göteborgs Konsthall kl 14-16 den 30 november 1985. Före utställningen spelade Åsensbruks Musikkår utanför Konstmuseet mellan kl 12-14. Kl 14 öppnade museichef Björn Fredlund utställningen. Därefter ger ordförande Gunnar Ohlsson en kort historik. Så följer ett musikinslag av Peter Söderlund flöjt, Gun-Britt Gustavsson sång och Nils Lundström piano. På kvällen är det en vernissagefest i Konsthallen.

Museichef Björn Fredlund invigningstalar.

ernissagen I Göteborgs Konsthall 30 november 1985. Lizzie Olsson Arle, Georg Suttner och Greta Rudman

Då ordförande i Dalslands Konstförening, Gunnar Ohlsson, får mottaga gratulationsblommor i samband med 50-års-jubileet.

Vernissagen i Göteborgs Konsthall. Georg Suttner, Håkan Wettre och bengt ericson samtalar

Arne Isacsson visar sina bilder för landshövding med fru Göte Fridh. Till höger ordförande Gunnar Ohlsson

Läs mer om de andra jubileerna
40-årsjubilem
60-årsjubilem
70-årsjubileum
75-årsjubileum
80-årsjubileum

Tillbaka till arkiv