Övriga utställningar


Art Fair 2005
Inför konstmässan Art Fair i Älvsjö 2005 bjöds medlemmarna i Dalslands Konstnärsförbund in till att medverka i Dalslands Konstförening Micro-utställning. 28 konstnärer skickade in verk och på mässan representerades Dalslands Konstförening av Björn Carlén, KG Bratt och Barbro Erlandsson Bratt.

Dalslands Konstförenings monter på Art Fair, 2005

Minnesutställning
11 – 31 oktober 2008
Till minne av Frideborg Bryth, Helena
Deubler, Svea Högfeldt och Lennart Lilja
2007-2008 gick fyra av Konstnärsförbundets medlemmar bort. Till deras minne arrangerade Dalslands Konstförening en utställning med deras målningar i Åmåls Konsthall hösten 2008.

De fyra bortgågna konstnärernas målningar

Mini 2011 på Dalslands Konstmuseum
23 juli – 11 september 2011
17 konstnärer från Dalslands Konstnärsförbund medverkade med 4-10 bilder var, alla i formatet 25 x 25 cm. Totalt visades 92 verk.

Besökare på utställningen

Dalsland goes West
2 december 2010 – 30 januari 2011
Som en del av 75-årsjubileet arrangerade Dalslands Konstförening en utställning med medlemmar från Dalslands Konstnärsförbund på The Swedish American Museum i Chicago.

Museets affisch för utställningen

Tillbaka till Arkiv