Sommarsalong 2004

Dalslands Konstförenings 40:e Sommarsalong
27 juni – 15 augusti

32 av Dalslands Konstnärsförbunds då 50 medlemmar hade lämnat in 93 verk. Av dessa såldes 31 stycken till ett katalogprisvärde av 97.000 kronor vilket var ett relativt bra resultat. Ca 2.000 konstintresserade besökte utställningen. Tre nya medlemmar, Anna Friman (numer Jansson), Anna-Lena Ingemansson och Anneli Pihlgren, hade valts in i Dalslands Konstnärsförbund. Två av dessa deltog på årets Sommarsalong. Utställningen var hängd av Marita Arvidsson, KG Bratt och Anna-lill Nilsson.

Deltagande konstnärer
Lars-Göran Abrahamsson ⎮ Marita Arvidsson ⎮ Berth Bengtsson ⎮ KG Bratt ⎮Frideborg Bryth
Björn Carlén ⎮Carl Folke Carlsson ⎮Lisbeth Claesson ⎮ Hjördis Clemens ⎮ Helena Deubler
Mona Falk ⎮ Anna Friman (Jansson) ⎮ Lisbeth Fürdell ⎮ Algot Galle ⎮ Anna-Lena Ingemansson
Arne Isacsson ⎮ Liza Johansson ⎮ Marianne Johansson ⎮ Lennart Karlsson Berg
Gunilla S:son Kjellstedt ⎮ Elsie Larsson ⎮ Lennart Lilja ⎮ Allan Nilsson ⎮ Anna-lill Nilsson
Gabriella Nydahl ⎮ Lars-Erik Ohlsson ⎮ Sören Olsson ⎮ Lizzie Olsson Arle ⎮ Malin Palm
Jack Sangwill ⎮ Georg Suttner ⎮ Elisabeth Wennberg

Två av de nyinvalda konstnärerna i Dalslands Konstnärsförbund Anna-Lena Ingemansson och Anna Friman

Anna-Lena Ingemansson

Anna Friman

© Anna-Lena Ingemansson / BUS 2004: “Wave Iron” vävd färgad halm, 100 x 100 cm

© Anna Friman: “Hemma I-IV”, akryl / collage. Foto: Björn Carlén

Bland vernissagepubliken syntes Svea Wijk. Hon var 1935 en av grundarna till Dalslands Konstförening. Foto: Björn Carlén

Dalslands Konstförenings ordförande Barbro Erlandsson Bratt (till höger) samtalar med årets konstnärsstipendiat Maria Sundström. Foto: Björn Carlén

© Björn Carlén / BUS 2004: “Alfa Omega”, laminat, 124 x 95 cm. Foto: Björn Carlén

© Algot Galle : “Jag saknar min gamla träbåt”, olja, 72 x 62 cm. Foto: Algot Galle

Georg Suttner framför sina målningar.

© Lizzie Olsson Arle: “Spelet”, objekt

© Liza Johansson / BUS 2004: “Jordpuls”, akryl

© Georg Suttner / BUS 2004: “Till minne”, olja, 73 x 60 cm. Foto: Björn Carlén

© Marianne Johansson: “Den lilla människan”, akryl, 150 x 95 cm. Foto: Björn Carlén

© Lisbeth Claesson / BUS 2004: “Om sommaren”, olja. Foto: Björn Carlén

© KG Bratt / BUS 2004: “Meddelandet”, “Ovanför och under”, “Bohuslänsk fantasi”, akryl, akryl, akryl/olja. Foto: Björn Carlén

© Arne Isacsson / BUS 2004: “Gråljus över slätten”, akvarell. Foto: Björn Carlén

© Gunilla S:son Kjellstedt / BUS 2004: “Insikt”, olja, 46 x 42 cm. Foto: Björn Carlén

Vernissagepublik. I förgrunden Lars-Erik Ohlsson i diskussion med Anna-lill Nilsson. Mellan dessa ser man Gunnel Ohlsson och i bakgrunden samtalar Inga-Britt Jonsson (i profil) med Barbro Moberg

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer och se bilder från respektive Sommarsalong
2021 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Tillbaka till Arkiv