Sommarsalong 2006

Dalslands Konstförenings 42:e Sommarsalong
25 juni – 13 augusti

31 av Dalslands Konstnärsförbunds 49 medlemmar hade lämnat in 92 verk. Av dessa såldes 28 stycken till ett katalogprisvärde av 91.700 kronor vilket var betydligt bättre än året dessförinnan. Ca 2.000 konstintresserade besökte utställningen. Inga nya medlemmar hade detta år valts in i Dalslands Konstnärsförbund. Utställningen hade hängts av Anna-Lena Ingemansson, Hjördis Clemens och Anna-lill Nilsson.

Deltagande konstnärer
Christian Aarsrud ⎮ Lars-Göran Abrahamsson ⎮ Marita Arvidsson ⎮ Berth Bengtsson
Cordula Bielenstein-Morich ⎮ KG Bratt ⎮ Björn Carlén ⎮ Carl Folke Carlsson ⎮ Lisbeth Claesson
Hjördis Clemens ⎮ My Kirsten Dammand ⎮ Helena Deubler ⎮ Gunilla Ekemark ⎮ Mona Falk
Lisbeth Fürdell ⎮ Algot Galle ⎮ Anna-Lena Ingemansson ⎮ Liza Johansson ⎮ Marianne Johansson
Gunilla S:son Kjellstedt ⎮ Elsie Larsson ⎮ Allan Nilsson ⎮ Anna-lill Nilsson ⎮ Lars-Erik
Ohlsson ⎮ Sören Olsson ⎮ Malin Palm ⎮ Anneli Pihlgren ⎮ Jack Sangwill ⎮ Maria Sundström
Georg Suttner ⎮ Elisabeth Wennberg

Steneby Konsthall strax före öppnandet av 2006 års Sommarsalong. Foto: Björn Carlén

Den traditionella Sommarsalongsaffischen. Designad av Björn Carlén för drygt 20 år sedan

Ordförande Barbro Erlandsson Bratt inviger den 42:a Sommarsalongen den 25 juni 2006. Foto: Björn Carlén

Vernissagepublik

© Sören Olsson: “Vermilion”, olja. Foto: Björn Carlén

© Georg Suttner/ BUS 2006: “Skymten av en kvinna”, olja. Foto: Björn Carlén

© Cordula Bielenstein-Morich: “Kompisar” rakubränd lera. Foto: Björn Carlén

© Malin Palm / BUS 2006: “Allting är”, tempera, 30 x 30 cm. Foto: Björn Carlén

© Allan Nilsson: “På vernissage”, akryl. Foto: Björn Carlén

© Elisabeth Wennberg / BUS 2006: “Terra Magica”, olja. Foto: Björn Carlén

© KG Bratt / BUS 2006: “Scenrum”, akryl, 24 x 24cm. Foto: Björn Carlén

© Björn Carlén / BUS 2006: “Återspegling”, serifoliegrafi, 50 x 50 cm. Foto: Björn Carlén

© Anneli Pihlgren / BUS 2006: “Ryaskogen”, olja. Foto: Björn Carlén

© Liza Johansson / BUS 2006: “Många vägar hem”, akryl, 30 x 30 cm. Foto: Björn Carlén

© Lisbeth Claesson / BUS 2006: “Upp och ner”, olja, 25 x 25 cm. Foto: Björn Carlén

© My Kirsten Dammand / BUS 2006: “Speglingar I””, väv, 61 x 45 cm. Foto: Björn Carlén

© Gunilla S:son Kjellstedt/ BUS 2006: “Ängsrabatten”, olja, 46 x 38 cm. Foto: Björn Carlén

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer och se bilder från respektive Sommarsalong
2021 |2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2005 | 2004

Tillbaka till Arkiv