Bli medlem

Att bli medlem i Dalslands Konstnärsförbund
en organisation för yrkesverksamma bildkonstnärer och skulptörer

Enligt stadgar, senast reviderade och antagna 2011-03-19, fordras nedanstående för att kunna beviljas medlemskap i Dalslands Konstnärsförbund:

Att man har dokumenterat minst tre års seriöst bedriven konstnärlig verksamhet och har djup förankring i landskapet.

Med djup förankring menas
A. Att vara uppvuxen och haft största delen av sin obligatoriska skolgång i Dalsland eller
B. Att under den senaste treårsperioden varit mantalsskriven och verksam inom landskapet.

ANSÖKAN

Medlemsansökan

För vidare information kontakta förbundets ordförande Rolf Gustafsson rolf.g@artfuel.se, 070-972 6951