Kategoriarkiv: Pris och stipendier

Dags att söka Dalslands konstförenings konstnärsstipendium 2023

Stipendiet kan sökas av en aktiv förbundsmedlem i ett av nedanstående syften:
– Att ge en ekonomisk trygghet under en kortare tid för att ägna sig åt konstnärlig yrkesutövning eller åt experiment och nydanande inom konstnärlig verksamhet.
– Upprustning av ateljé eller nyanskaffning av mer kostbar utrustning (exempelvis grafiska tryckpressar, skärapparater o dyl).
– Som bidrag till studie- eller arbetsresor inom eller utanför landets gränser.

Ansökan om konstnärsstipendium skall ställas till föreningen och vara föreningens ordförande tillhanda före februari månads utgång. Ansökan skall åtföljas av en motivering.

Sök Dalslands Konstförenings stipendie

Stipendiet kan sökas en aktiv förbundsmedlem i ett av nedanstående syften:
– Att ge en ekonomisk trygghet under en kortare tid för att ägna sig åt konstnärlig yrkesutövning eller åt experiment och nydanande inom konstnärlig verksamhet.
– Upprustning av ateljé eller nyanskaffning av mer kostbar utrustning (exempelvis grafiska tryckpressar, skärapparater o dyl).
– Som bidrag till studie- eller arbetsresor inom eller utanför landets gränser.

Stipendiet är på 10 000 kr.

Ansökan om konstnärsstipendium skall ställas till föreningen och vara föreningens ordförande tillhanda före februari månads utgång. Ansökan skall åtföljas av en motivering.

Vi gratulerar Georg Suttner!

Georg Suttner

Konstprofessor Georg Suttner har av Kungliga Akademin för de fria konsterna tilldelats 100 000 kronor ur Carl Christensens och Maria Lisa Ekmans stiftelse.

Han får priset för att ”för generationer av blivande konstnärer varsamt burit fram måleriets hemligheter och generöst delat sina erfarenheter”

Vidare står det i motiveringen att Suttner ”ständigt stöttat genom att förmedla måleriet som ljusets och glädjens poesi utan att väja för svärtan”.

2012 års pristagare på Kungliga Akademien hemsida