Bli medlem

Har du anknytning till Dalsland?
Välkommen att bli medlem i Dalslands konstnärsförbund!

Förbundet organiserar professionella konstnärer med anknytning till Dalsland. Som
medlem får du en rad förmåner som kan främja ditt konstnärskap. Dalslands Konstförening
arrangerar återkommande samlingsutställningar för medlemmar i Dalslands
Konstnärsförbund. Dit hör de återkommande sommar och höstsalongerna.
Genom åren har vi vid jubileer även ställt ut i: Liljevalchs konsthall, Stockholm. Swedish
American Museum, Chicago. Rackstadsmuseet, Arvika, och Lidköpings Konstha ll.

Medlemmar har även möjlighet att ställa ut i konsthallar knutna till landskapets bibliotek.
Vi har en nära relation till Dalslands Konstförening, som årligen delar ut ett stipendium till
någon av förbundets medlemmar. Konstföreningen ansöker också om
utställningsersättning i samband med separatutställningarna. Du får även ett kollegialt
utbyte, samt ett berikande sammanhang att verka i.
Välkommen med din ansökan!

ANSÖKAN

Medlemsansökan

STADGAR
Stadgar för Dalslands Konstnärsförbund

Kontakt
 funny.livdotter@gmail.com (Invalskommitténs sammankallande Funny Livdotter)
070-380 4906  (Konstnärsförbundets ordf. Miklós Fözö)