Kategoriarkiv: Årsmöte

2018 Årsmöte – 11 mars

Hej alla medlemmar!

Härmed kallas Du till Dalslands Konstnärsförbund årsmöte.
OBS NY PLATS: Åmåls bibliotek.

Tid: 11 mars kl 14.00. (Styrelsen träffas 13.00)

Kaffe/ te och tilltugg bjuder förbundet på förstås.

Varmt välkomna!

På uppdrag av styrelsen.

Åmål den 18 februari 2018

 

Dagordning

1 Parentation ( Algot Galle och Christian Aasrud)

2 Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet.

3 Val av justeringsman som jämte mötesordföranden justerar protokollet.

4 Upprop.

5 Frågan om mötet utlysts i behörig ordning.

6 Frågan om dagorning

7 Styrelsens versamhetsberättelse.

8 Kassarapport och revisionsberättelse.

9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10 Fastställande av årsavgift (medlemsavgift)

11 Fastställande av avgift för medlemsansökan.

12 Fastställande av tidpunkt för nästa årsmöte.

13 Fastställande av sista datum för medlemsansökan.

14 Invalsnämndens rapport och eventuellt inval av nya medlemmar.

15 Hyresersättning till ordförande, kassör och sekreterare.

16 Övriga frågor:
Konstnärsförbundets kommande utställning i Lidköping.
Eventuell utställning Bohusläns museum?
Deltagande under Sommarsalongen i Bengtsfors kulturvecka ?

Gunilla Ekemark, sekreterare

Årsmöte 2015


Årsmötet den 15 mars hölls i år hos Björn Carlén i Åmål. I sitt galleri visade han ett bildspel av tidigare och nuvarande medlemmar som han håller på att färdigställa till Rackstadmuseet och vår kommande 80års jubileumsutställning där.

Årsmötet 2013

Den 17:e mars 2013 var det årsmöte. I styrelsen ersätts Anne Lindblom av Marita Arvidsson och vi hälsar tre nya medlemmar välkomna till Dalslands Konstnärsförbund:

Malin Robertson Harén – fotografi
Jessica Fleetwood – skulptur
Lilian Retamales – måleri, trärelief

Mer information om de nya medlemmarna kommer snart.

Årsmötet 2014 är bestämt till den 16 mars klockan 14.00 i Dals Långeds bibliotek.

Bilder från Årsmötet:

Från höger: Elisabeth Wennberg ordf. Anna-Lena Ingemansson valberedning, Hjördis Clemens sekreterare

Från höger: Liza Johansson,Cordula B. Morich, Mona Falk och Marita Arvidsson

Från höger: KG Bratt och Björn Carlén