Årets konstnärsstipendium

Vi säger grattis till våra medlemmar Åsa Carlsson och Marita Arvidsson som fick Dalslands Konstförenings stipendium!
Vid årsmötet delade Dalslands konstförening ut konstnärsstipendier, ett till Åsa Carlsson och ett till Marita Arvidsson, som var med och berättade om sitt konstnärsskap. Åsa Carlsson var förhindrad att delta.
Grattis!
Dalslands konstförening hade sitt årsmöte 29 april. Annica Larsson, som varit ordförande i sju år, avtackades med blomsterbukett. Till ny ordförande valdes Barbro Erlandsson Bratt.
Styrelsen för Dalslands konstförening är stående från vänster; Andreas Dagström, Lars Bennersten, Marianne Lysell, Karl-Erik Ågren, Viktoria Karlsson
Sittande från vänster; Helena Proba, Barbro Erlandsson Bratt.
Fattas på bild är: Lennart Karlsson, Lena Emanuelsson