Årets konstnärsstipendium

Vi säger grattis till våra medlemmar Åsa Carlsson och Marita Arvidsson som fick Dalslands Konstförenings stipendium!
Vid årsmötet delade Dalslands konstförening ut konstnärsstipendier, ett till Åsa Carlsson och ett till Marita Arvidsson, som var med och berättade om sitt konstnärsskap. Åsa Carlsson var förhindrad att delta.
Grattis!
Dalslands konstförening hade sitt årsmöte 29 april. Annica Larsson, som varit ordförande i sju år, avtackades med blomsterbukett. Till ny ordförande valdes Barbro Erlandsson Bratt.
Styrelsen för Dalslands konstförening är stående från vänster; Andreas Dagström, Lars Bennersten, Marianne Lysell, Karl-Erik Ågren, Viktoria Karlsson
Sittande från vänster; Helena Proba, Barbro Erlandsson Bratt.
Fattas på bild är: Lennart Karlsson, Lena Emanuelsson

Dags att söka Dalslands konstförenings konstnärsstipendium 2023

Stipendiet kan sökas av en aktiv förbundsmedlem i ett av nedanstående syften:
– Att ge en ekonomisk trygghet under en kortare tid för att ägna sig åt konstnärlig yrkesutövning eller åt experiment och nydanande inom konstnärlig verksamhet.
– Upprustning av ateljé eller nyanskaffning av mer kostbar utrustning (exempelvis grafiska tryckpressar, skärapparater o dyl).
– Som bidrag till studie- eller arbetsresor inom eller utanför landets gränser.

Ansökan om konstnärsstipendium skall ställas till föreningen och vara föreningens ordförande tillhanda före februari månads utgång. Ansökan skall åtföljas av en motivering.

Bli medlem i Dalslands konstnärsförbund!

Bli medlem i Dalslands konstnärsförbund!

Förbundet organiserar professionella konstnärer med anknytning till Dalsland. Som medlem får du en rad förmåner som kan främja ditt konstnärskap. Dalslands Konstförening arrangerar återkommande samlingsutställningar för medlemmar i Dalslands Konstnärsförbund. Dit hör de återkommande sommar och höstsalongerna.

Genom åren har vi vid jubileer även ställt ut i: Liljevalchs konsthall, Stockholm. Swedish American Museum, Chicago. Rackstadsmuseet, Arvika och Lidköpings Konsthall. Medlemmar har även möjlighet att ställa ut konsthallar knutna till landskapets bibliotek. Vi har en nära relation till Dalslands Konstförening, som årligen delar ut ett stipendium till någon av förbundets medlemmar. Konstföreningen ansöker också om utställningsersättning i samband med separatutställningarna. Du får även ett kollegialt utbyte, samt ett berikande sammanhang att verka i.

Vill du också ha konstnärskollegier, ett sammanhang och vara en del av ett kreativt Dalsland? Bli medlem i Dalslands konstnärsförbund, välkommen med din ansökan!