Om förbundet

DALSLANDS KONSTNÄRSFÖRBUND
En organisation för yrkesverksamma bildkonstnärer och skulptörer i Dalsland

Från början när Dalslands Konstförening grundades, den 28 juli 1935, var konstnärerna helt integrerade i Dalslands Konstförening. 1957 bildades Dalslands Konstförenings Konstnärssektion, som då blev en egen förening med egen styrelse. Detta långa och ”besvärliga” namn hade föreningen ända till 1994, då man enades om att Konstnärssektionen nu skulle heta Dalslands Konstnärsförbund.

Styrelse

Ordförande

Miklós Fözö
Hensbyvägen 18
662 95 Fengersfors
0532-233 48
070-380 4906
miklosfz@gmail.com

Vice ordförande

Walter Ruth
Fjärde Långgatan 20, 413 27 Göteborg
samt Norra Grean 20, 666 91 Bengtsfors
031-715 26 48
070-561 87 77
myself@waru.nu

Sekreterare

Anna-Lill Nilsson
Bergvägen 22
660 10  Dals Långed
0531-412 57
0733-944 223
annalill_n@hotmail.com

Kassör

Liza Johansson
Sjövägen 8
662 95  Fengersfors
0532-230 74
lizajohansson@telia.com

Ledamot

My Kirsten Dammand

Prästegården
Tisselskog Stom
Prästegården
660 10  Dals Långed
0531-430 08
0767-646 465
my@dammand.se
www.dammand.se

Suppleant

Lars-Göran Abrahamsson
Tegane 24
666 91  Bengtsfors
0531-230 41
0703-491 431
lars.goran.abrahamsson@hotmail.com

Stadgar

Här kan du ladda ner Dalslands Konstnärsförbunds stadgar (PDF)

Lär känna medlemmarna och deras konst

Dalslands Konstförening har givit ut två böcker om Dalslands Konstnärsförbund. Den första, ”Konstnärer i Dalsland” kom ut i samband med Konstföreningens 60-årsjubileum 1995 och den andra, ”Konstnärer i Dalsland 2” i samband med 70-årsjubileet 2005. Bägge två böckerna är i A4-format med hård pärm. Konstnärerna finns representerade med porträtt, en färgbild på något verk och sitt CV. Tidigare men nu ej levande konstnärer i Förbundet finns med i en förteckning. Del 2 finns att köpa hos Dalslands Konstförening, hos en del bokhandlare och gallerier och Dalslands Konstmuseum. En utmärkt bok om man vill hålla sig à jour med det dalsländska konstlivet, men också en vacker presentbok. Mer om böckerna hittar du under Diverse.

Om medlemskap

För att bli medlem i Dalslands Konstnärsförbund krävs att man har dokumenterat minst tre års seriöst bedriven konstnärlig verksamhet och har djup förankring i landskapet. Läs mer här:
Bli medlem

Konstnärsförbundets GDPR policy

PDF

Spara