Kategoriarkiv: Vi minns

Vi minns KG Bratt

KG Bratt 19370326-20201226

Till Minne

KG Bratt  har gått ur tiden och ändå är han kvar bland oss, på så många sätt.

© KG Bratt: SKYMNING, akryl, 32×32 cm

© KG Bratt: MOT LJUSET, akryl, 30×30 cm

Han finns i sina målningar, i de centrerade landskapen med smala öppningar, ofta klyftor eller sprickor hämtade från Bohuslän. Sprickor delvis fyllda av stenar, fastkilade eller burna?

Han finns i sin pedagogiska gärning. KG var en älskad lärare, en kunskaps och inspirationskälla och många elever upplevde att världen vidgades i hans undervisning på Steneby, eller tidigare på ABF och Gustavus primus målarskola i Göteborg.

Hans kulturella gärning lever kvar, i alla de utställningar han hängde, i alla de kollegor han uppmuntrade, i arbete som utvecklade kulturella sammanhang. KG invaldes i Dalslands Konstnärsförbund 1980

KG föddes 1937 och växte upp i Trollhättan och fick sin konstnärliga utbildning i Göteborg på Slöjdföreningens Skola (HDK) och Konsthögskolan Valand. Han var målare men såg på världen med tecknarens eller grafikerns öga. För KG var seendet centralt, att iaktta, undersöka och handgripligen analysera det sedda med penna och papper. Detta var alltid grunden i hans konstnärliga skapande. Han var också en passionerad fotograf.

KG utvecklade pedagogiken inom teckningen och alldeles särskilt inom modelltecknandet. Även efter att KG slutat sin anställning på Steneby 2007 så fortsatte han att undervisa i modellteckning i sin ateljé på Enesundsvägen i Dals Långed. Modellteckningen var viktig för KG. De mänskliga måtten och korsformen, vertikalen och horisontalen, som så ofta ses i hans målningar är tecken för människa. Kroppen blev i teckningen geometri och geometrin blev kropp.

KG gjorde offentliga utsmyckningar för Dalslands sjukhus och Torslandaverken i Göteborg och han finns representerad på Nationalmuseum, Borås Konstmuseum, Statens konstråd och i många landsting och kommuner.

Vi saknar vår varma och entusiastiska vän och kollega.

 

Dalslands Konstnärsförbunds styrelse 210102/Anna-lill Nilsson

Vi minns Gabriella Nydahl

Vår medlem Gabriella Nydahl avled den 13 juli 2018.

Hon föddes den 19 april 1927 i Uppsala och blev inflyttad dalslänning under 1950-talet tillsammans med sin man. De blev bofasta i Ånimskog. De sista åren bodde konstnären i Stockholm.

Gabriella Nydahl utbildade sig vid Konstfacks linje för textil och blev välkänd för sina detaljrika verk i textila applikationer och broderier, oftast med motiv från naturen. Hon blev medlem i Dalslands konstnärsförbund 1982 och deltog under många år i de höst- , sommar- och mikroutställningar som Dalslands konstförening arrangerade. Hon var också representerad 2015 när konstnärsförbundet firade 80 år med en utställning på Rackstamuseet och var också själv på plats. 1990 fick hon Dalslands konstförenings konstnärsstipendium.

Redan 1957 deltog konstnären i utställningen ”Young Americans and Scandinavians” i Museum of Contemporary Crafts i New York. Hon hade senare separatutställningar i Uppsala, Stockholm, Åmål och Vänersborg och deltog i ett flertal samlingsutställningar i Västsverige.

Offentliga verk av Gabriella Nydahl finns på Dalslands konstmuseum, i Älvsborgs läns landstings samt i kommunala samlingar. I Tösse kyrka finns en altartextil av konstnären. Andra offentliga verk i Dalsland finns på Åmålsgården och hos tempelriddareorden i Åmål samt på Åmåls bibliotek.

Ett verk av konstnären överlämnades till kung Carl XVI Gustav när dennes eriksgata passerade Åmål 1975. Även hans syster prinsessan Christina fick motta ett verk av Gabriella Nydahl när prinsessan kom till Åmål för Rödakorskretsens 100-årsjubileum 2002.

Gabriella Nydal blev 91 år. Begravningen sker i Danderyds kyrka den 17 augusti klockan 10.

Styrelsen Dalslands Konstnärsförbund

Minnesord Per Wåhlström

Per Wåhlström har avlidit.

Förbundets medlem Per Wåhlström avled den 21 april 2018. Han blev 87 år. Begravningen skedde 12 juni på Skogskyrkogården i Stockholm där han var bosatt sedan många år.

Per Wåhlström föddes i Åmål 31 maj 1930 och var son till järnvägstjänstemannen Svante Wåhlström och Olga Isaksson. Han blev medlem i Dalslands konstnärsförbund 1991. Han deltog i några av Dalslands konstförenings sommarsalonger och höstsalonger fram till 2004. Han hade också en separatutställning i Åmåls konsthall 1999.

Per Wåhlström lämnade hemmet i Åmål tidigt för att utveckla sitt konstnärskap på andra håll. 1947 studerade han vid Slöjdföreningens skola i Göteborg och gick sedan Konstakademien i Stockholm 1951 – 1957 med Ragnar Sandberg och Bror Hjort som lärare.

Per hade stor bredd i sitt konstnärskap med måleri, teckning samt teaterdekorationer och -dräkter. Han gjorde också installationer i det offentliga rummet. Ett exempel är TIDENS GÅNG i Uppsala som utfördes med färgade trästavar, jord och sol som element. Så här skrev konstnären om detta verk: ”Min första impuls till den här idén fick jag när jag som liten pojke på sju år såg in i de vaggande gula sädesfälten med blåklint i Tösse söder om Åmål och inte kunde se mig mätt”.

Per var också lärare i måleri vid konstskolan Idun Lovén i Stockholm 1984-1997. Samt gästlärare vid Gerlesborgsskolan.

Per Wåhlström ställde ut i Stockholm och på andra håll i landet och fick uppdrag med offentliga utsmyckningar. 1982 översatte han “Målarboken” av Leonardo da Vinci. Efter 1999 ägnade han sig mest åt frågor om färg och sol i stadsplaneringen. Han agerade tidigt för ett bevarande av Slussen genom att sätta upp en protestskrivelse från Konstakademien, lokalt på Södermalm där han bodde. Han var en samhällsaktör som förespråkade oberoende oorganiserade aktioner och oförutsägbarhet. Han deltog i arbetet att bevara Hornsgatspuckeln vars historiska hus hotades av rivning.

I en tidningsartikel intervjuades Per Wåhlström nyligen om Slussen vars struktur han menade inte byggdes för bilism utan för gående med avståndet fyra steg som grundenhet och att lutningen är uträknad enligt schweiziska tabeller för att vara bekväm och gångvänlig.

Intervjun visar en person med stort intresse för och kunskaper om konsthistoria och allmän historia. Den publicerades under rubriken ”Strukturen bygger på gående” i Miljömagasinet 36, 5 september 2014. http://www.miljomagasinet.se/artiklar/140915-strukturen-bygger-pa-gaende.html 

För styrelsen
Maria Rygaard Eriksson

Minnesord Lisbeth Claesson

 

Vi beklagar att vår kollega Lisbeth Claesson, Åsensbruk, avled den 27 februari 2018.

Lisbeth, som fick en gedigen textil utbildning på Konstindustriskolan i Göteborg 1966-70, gick senare också kurser för Georg Suttner och Arne Isacson.

Lisbeth Claesson var yrkesverksam som konstnär hela livet. Bildvävar, ofta stora, vara hennes signum men hon var också en skicklig akvarellmålare och oljemålare. Hon arbetade också ofta med collage och med grafik. Lisbeth ställde ut separat på olika platser i landet och deltog återkommande i de årliga sommar- och höstsalongerna i Dalsland samt i Konstvandring i Dalsland. Hon deltog senast på Edsviks höstsalong i Sollentuna hösten 2017. Närmast skulle hon delta i utställningen Natur2.0 i Lidköpings konsthall våren 2018 tillsammans med kollegor i Dalslands Konstnärsförbund.

Lisbeth Claesson blev 71 år. Begravningen sker den 23 mars 2018 klockan 11 i Skålleruds kyrka.

Styrelsen Dalslands Konstnärsförbund

Minnesord Christian Aarsrud

Det är med beklagande vi meddelar att vår kollega Christian Aarsrud, Brålanda, avled den 29 december 2017.

Christian Aarsrud var en betydande akvarellmålare och tecknare. Han blev invald i Dalslands Konstnärsförbund 1985. I Dalsland deltog han i sommar- och höstsalongerna, i jubileums-, tema- och mikroutställningar och hade flera separatutställningar. Han hade också separata utställningar och deltog i många samlingsutställningar utanför landskapet. Hans verk finns i flera offentliga konstsamlingar och på Dalslands Konstmuseum.

Vi minns Christian som en kunnig, blygsam och humoristisk person som kunde vara uppmuntrande och engagerad i sina kollegers arbeten. Om sitt eget måleri skrev han nyligen: ”Jag försöker förena ljus och form. Det är svårt. Därför blir det gärna antingen det ena eller det andra”.

Christian Aarsrud hade ett stort intresse för kulturhistoria med betoning på etnologi och konsthistoria. Han tog examen som filosofie doktor i etnologi med avhandlingen ”Smidda gravkors – en studie i folklig formbildning”. Han var antikvarie och chef för utställningsverksamheten på Älvsborgs länsmuseum och senare chef för Vänersborgs museum. Han var också författare och skrev åtskilliga artiklar och böcker inom sina gebit, oftast med dalsländsk anknytning och med stor bredd i innehållet. Från varvsnäringen och laxfiske till konstnärsbiografier och sjösänkningsföretag. Han har sagts vara en länk i en rad av forskare med stor kunskap om Dalsland och i bredd med andra forskare som Anders Lignell, Anders Edestam och Olle Ljung.

När Christian Aarsrud fick Dalslandsmedaljen 2007 fanns i motiveringen att han både i yrket och privat gjort omfattande insatser för att dokumentera, tillgängliggöra och sprida kännedom om dalsländsk kultur- och konsthistoria. I en samlingsvolym om konst i Älvsborg skrev han exempelvis om den dalsländske konstnären Alvar Lundin under rubriken ”respekterad och aktad sökare”. Han skrev om gårdsmåleri i Dalsland, om Dalsland i konstnärsögon på 1800-talet och ”Att upptäcka ett landskap, Dalsland genom kulturhistorien”. 2005, när Dalslands konstmuseum firade tioårsjubileum, skrev Christian Aarsrud boken ” Föregångarna, bortgångna dalsländska konstnärer under 70 år” till en utställning med samma titel. Där presenteras då avlidna dalsländska konstnärer som bland andra Ragnar Hult, Carleinar Tellwe, Thyra Salomonsson och Pelle Blom.

Christian Aarsrud blev 79 år. Begravningen sker i Steneby kyrka den 30 januari 2018 klockan 11.

18 januari 2018

Styrelsen för Dalslands konstnärsförbund

Algot Galle har gått bort

Kära medlemmar!

Vi beklagar att vår kollega Algot Galle, medlem sedan 1948, har avlidit. Han var den siste i Bengtsforsgruppen där alla fem var våra medlemmar. Utöver Algot även Arne Isacson, Georg Suttner, Carleinar Tellwe och Lizzie Olsson-Arle.

Algot föddes i Hedalen i Ärtemark och växte upp i Bengtsfors, granne med Georg Suttner. De två var födda samma år, 1922, och fann tidigt en gemenskap i måleriet.

Efter kriget reste Algot och kamraterna Georg och Carleinar ut i världen till olika akademier. Algot Galle studerade vid Konstakademien i Köpenhamn 1947–1950 och för Fernand Legér i Paris 1951. Han var en period tillförordnad intendent för Dalslands konstförening. 1964 gick flytten till Nossebro där Algot fick tjänst som bildlärare och uppgiften att utveckla bildämnet i den nya högstadieskolan. Han lämnade dock aldrig kontakten med Bengtsfors där han fortsatt hade ateljé i sitt föräldrahem.

1965 fick Algot Galle Dalslands konstförenings konststipendium och 1990 Essunga kommuns kulturstipendium.  Han var huvudsakligen  oljemålare men utvecklade en stor bredd i sitt konstnärskap och experimenterade med olika tekniker och uttryck i bland annat  akvarell, gouache och grafik. I skolan i Nossebro utförde han en stor sgrafittovägg av skröjbränd lera.  Algot var verksam som konstnär långt upp i åren och behöll sin nyfikenhet på livet och konsten. Han är representerad hos Statens konstråd och i landsting och kommuner.

Algot Galle blev 95 år. Begravningen kommer att hållas i Ärtemarks kyrka 22 november klockan 11.

Styrelsen för Dalslands konstnärsförbund
7 november 2017

Allan Nilsson har lämnat oss

Vår vän och kollega, konstnären Allan Nilsson har lämnat oss. Vi beklagar sorgen och våra
varmaste tankar går till hans familj.

Allan Nilsson var medlem i Dalslands Konstnärsförbund sedan 1966 och har varit en trogen utställare i de återkommande Sommar- och Höstsalongerna i Dalsland. Men, inte bara här utan runt om i landet i egen regi och i samband med Dalslands Konstförenings jubileer bl.a. på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1975 och på Göteborgs Konsthall 1985. Representerad på Dalslands konstmuseum och i ett flertal landsting och kommuner. Alltid öppen för att diskutera sina bilder, ofta färgstarka landskap och figurer från en fri konstnärs hand, en outtröttlig målare in i det sista.

Vi saknar Dig!

För Dalslands Konstnärsförbund
Elisabeth Wennberg ordf.

ETT STORT TOMRUM I DALSLANDS KONSTNÄRSFÖRBUND

”Vår vän och kollega konstnären Georg Suttner har avlidit.

Foto: Anita Midbjer

1948 valdes Georg Suttner in i Dalslands Konstnärsförbund och han har under åren intagit en central och betydande position. Många av oss har haft ett mycket berikande utbyte av hans tankar och syn på det konstnärliga uttrycket. Alltid inspirerande som konstnär och generös och inkännande som människa.

På ett fantastiskt sätt visade han en omsorg om de som funnits i hans närhet, inte minst som elever. I varje bild hittade han någonting att bygga vidare på, någonting som gav styrka att försöka igen! Han behandlade eleven som sin like och följde outtröttligt sina elever och kollegor med hälsningar och lyckönskningar inför vernissager. Alltid utåtriktad med en uppskattande blick, med varm humor och med en stor ödmjukhet i synen på sitt eget konstnärskap. För många av oss blev han en förlösande mentor, som visade på möjligheten att välja konstens väg ut i livet.

Georg Suttner var en sann vägvisare. Han visste hur ett penseldrag, en färg, ett ljus, kunde öppna en spegling av den magiska värld som väntar i måleriet, både för den som är utövare och för den som iakttar.

Vi riktar våra varmaste tankar till Georgs familj och skall bära minnet av Georg både med stor glädje och stor saknad.”

Styrelsen
Dalslands Konstnärsförbund

Vi minns Rut Jarde

Vår medlem Rut Jarde har avlidit den 28 april 2013. Vi beklagar hennes bortgång och tänker på hennes familj.

Rut Jarde föddes i Åmål 1925 och deltog bland mycket annat i ett trettiotal av Dalslands
Konstförenings sommar-, höst-, jubileums-, tema-, och mikroutställningar. Ruth Jarde var en
uppskattad landskapsmålare och hämtade ofta sina motiv från fjällvärlden.

Lennart Jarde, son till Rut Jarde:
Med mitt minne handlar mammas målningar om att försöka beskriva ögonblicket, mötet mellan natur/fysisk form och ljus. Hon kunde tala om en målning, och säga något i stil med: ”Precis där, när molnet försvann, och solens strålar träffade bergs-sidan, då var det fantastiskt vackert!”
Kanske därför passade akvarellen bäst till mamma, den gav möjligheten för att snabbt få en vision av ett konstnärligt intryck/uttryck ner på papperet.

© Rut Jarde: FJÄLLNÄRA LANDSKAP, NORGE, akvarell, 12 x 17 cm. Foto: Björn Carlén

Begravningsgudstjänsten äger rum den fredag den 24 maj i Hoppets kapell, Trollhättan.

Vi minns Arne Isacsson

Arne Isacsson, 1917-2010

Vår medlem, professorn och konstnären Arne Isacsson, avled 25 september 2010 efter en kort tids sjukdom. Arne blev medlem i Dalslands Konstnärsförbund 1952 och var vid sin död något mer än 93 år gammal. Arne Isacssons väg efter det exakta uttrycket förde honom från de dova dalsländska skogarna och bergen, över de provencalska kullarna och slutligen till de skiftande bohusländska bergen och klipporna, som tycktes spegla hans eget väsen. Arne var en av Sveriges mest kända akvarellister och konstpedagoger och var professor i akvarellteknik. 1944 grundade han Gerlesborgsskolan i Bohuslän och sedan också tillsammans med Georg Suttner Gerlesborgsskolan i Stockholm och i Frankrike. Under långa tider åsidosatte han sitt eget skapande för sin pedagogiska gärning där många yrkesgrupper fick del av hans kundkaper ; fotoskolor, lärarhögskolor, Konstfackskolan, Sveriges Television, Utbildningsradion, Dramatiska Institutet och Danmarks Radio. För de av oss som hade förmånen ta del av hans undervisning framstår hans generositet i sin strävan att utveckla « seendet » som ett särskilt signum. Här följer ett citat ur en av hans böcker, ”Akvarell”, där han bland annat beskriver olika blå färgers egenskaper. Antwerpenblått är enligt Arne den mest subtila av alla färger:

Den blommar vackert – se nedanstående bild – och den tecknar sig distinkt och perfekt. Dess blåhet lyser som ädelsten och reaktionsförmågan är blixtsnabb. Den behöver ingen hård bearbetning. Det räcker att skicka ned en droppe vatten i färgen så börjar den leva och lysa. Det är inte nödvändigt, kanske inte ens bra, att bearbeta den med pensel. Detta lockar till andra sätt att handskas med den, exempelvis genom att hälla ut färg över ytan. Den trivs i mycket vatten. Då får den resurser att breda ut sig och då omfamnar den sig själv generöst och tecknar sin egen kontur sylvasst och exakt. Den är mycket formstark. Även i de ljusaste lägen viskar den fram sina hemligheter med avväpnande charm och klar diktion. En pärla.

Akvarell, en handbok. Av Arne Isacsson

Arne Isacsson blev hedersdoktor vid Umeå universitet och tilldelades 1970 Kungliga Svea Livgardes förtjänsttecken av kung Gustaf VI Adolf. Han är den ende svenska akvarellkonstnär som blivit ”Honorary Member of Royal Watercolor Society” i London. Han har tilldelats Konstakademiens hedersmedalj i guld och även fått Konstakademiens stora akvarellstipendium.

Arnes verk finns representerade på bland annat Nationalmuseum, Statens Konstråd, Göteborgs konstmuseum, Bohusläns museum, Dalslands konstmuseum, Sundsvalls Museum, Laholms Teckningsmuseum, Skissernas museum i Lund, Statens Porträttsamling i Gripsholms slott, Sveriges Riksdag, Centre Culturel Suédois i Paris och på Nordiska Akvarellmuseet.

© Arne Isacsson / BUS 2007: LES MARAIS, CAMARGUES, akvarell, 19 x 24 cm. Foto: Björn Carlén

Begravningsgudstjänsten ägde rum i Laxarby kyrka torsdagen den 28 oktober kl 14. Efter avskedet i kyrkan hade man en minnesstund i församlingshemmet.

Tänk gärna på Arnes Stipendiefond pg. 603 1884 – 7. Märk talongen Nordiska Akvarellsällskapet, Arne Isacssons fond.

Gerlesborgsskolan anordnade också en minnesstund tisdagen den 26 oktober kl 11-17