Minnesord Christian Aarsrud

Det är med beklagande vi meddelar att vår kollega Christian Aarsrud, Brålanda, avled den 29 december 2017.

Christian Aarsrud var en betydande akvarellmålare och tecknare. Han blev invald i Dalslands Konstnärsförbund 1985. I Dalsland deltog han i sommar- och höstsalongerna, i jubileums-, tema- och mikroutställningar och hade flera separatutställningar. Han hade också separata utställningar och deltog i många samlingsutställningar utanför landskapet. Hans verk finns i flera offentliga konstsamlingar och på Dalslands Konstmuseum.

Vi minns Christian som en kunnig, blygsam och humoristisk person som kunde vara uppmuntrande och engagerad i sina kollegers arbeten. Om sitt eget måleri skrev han nyligen: ”Jag försöker förena ljus och form. Det är svårt. Därför blir det gärna antingen det ena eller det andra”.

Christian Aarsrud hade ett stort intresse för kulturhistoria med betoning på etnologi och konsthistoria. Han tog examen som filosofie doktor i etnologi med avhandlingen ”Smidda gravkors – en studie i folklig formbildning”. Han var antikvarie och chef för utställningsverksamheten på Älvsborgs länsmuseum och senare chef för Vänersborgs museum. Han var också författare och skrev åtskilliga artiklar och böcker inom sina gebit, oftast med dalsländsk anknytning och med stor bredd i innehållet. Från varvsnäringen och laxfiske till konstnärsbiografier och sjösänkningsföretag. Han har sagts vara en länk i en rad av forskare med stor kunskap om Dalsland och i bredd med andra forskare som Anders Lignell, Anders Edestam och Olle Ljung.

När Christian Aarsrud fick Dalslandsmedaljen 2007 fanns i motiveringen att han både i yrket och privat gjort omfattande insatser för att dokumentera, tillgängliggöra och sprida kännedom om dalsländsk kultur- och konsthistoria. I en samlingsvolym om konst i Älvsborg skrev han exempelvis om den dalsländske konstnären Alvar Lundin under rubriken ”respekterad och aktad sökare”. Han skrev om gårdsmåleri i Dalsland, om Dalsland i konstnärsögon på 1800-talet och ”Att upptäcka ett landskap, Dalsland genom kulturhistorien”. 2005, när Dalslands konstmuseum firade tioårsjubileum, skrev Christian Aarsrud boken ” Föregångarna, bortgångna dalsländska konstnärer under 70 år” till en utställning med samma titel. Där presenteras då avlidna dalsländska konstnärer som bland andra Ragnar Hult, Carleinar Tellwe, Thyra Salomonsson och Pelle Blom.

Christian Aarsrud blev 79 år. Begravningen sker i Steneby kyrka den 30 januari 2018 klockan 11.

18 januari 2018

Styrelsen för Dalslands konstnärsförbund