2018 Årsmöte – 11 mars

Hej alla medlemmar!

Härmed kallas Du till Dalslands Konstnärsförbund årsmöte.
OBS NY PLATS: Åmåls bibliotek.

Tid: 11 mars kl 14.00. (Styrelsen träffas 13.00)

Kaffe/ te och tilltugg bjuder förbundet på förstås.

Varmt välkomna!

På uppdrag av styrelsen.

Åmål den 18 februari 2018

 

Dagordning

1 Parentation ( Algot Galle och Christian Aasrud)

2 Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet.

3 Val av justeringsman som jämte mötesordföranden justerar protokollet.

4 Upprop.

5 Frågan om mötet utlysts i behörig ordning.

6 Frågan om dagorning

7 Styrelsens versamhetsberättelse.

8 Kassarapport och revisionsberättelse.

9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10 Fastställande av årsavgift (medlemsavgift)

11 Fastställande av avgift för medlemsansökan.

12 Fastställande av tidpunkt för nästa årsmöte.

13 Fastställande av sista datum för medlemsansökan.

14 Invalsnämndens rapport och eventuellt inval av nya medlemmar.

15 Hyresersättning till ordförande, kassör och sekreterare.

16 Övriga frågor:
Konstnärsförbundets kommande utställning i Lidköping.
Eventuell utställning Bohusläns museum?
Deltagande under Sommarsalongen i Bengtsfors kulturvecka ?

Gunilla Ekemark, sekreterare