Vi minns Gabriella Nydahl

Vår medlem Gabriella Nydahl avled den 13 juli 2018.

Hon föddes den 19 april 1927 i Uppsala och blev inflyttad dalslänning under 1950-talet tillsammans med sin man. De blev bofasta i Ånimskog. De sista åren bodde konstnären i Stockholm.

Gabriella Nydahl utbildade sig vid Konstfacks linje för textil och blev välkänd för sina detaljrika verk i textila applikationer och broderier, oftast med motiv från naturen. Hon blev medlem i Dalslands konstnärsförbund 1982 och deltog under många år i de höst- , sommar- och mikroutställningar som Dalslands konstförening arrangerade. Hon var också representerad 2015 när konstnärsförbundet firade 80 år med en utställning på Rackstamuseet och var också själv på plats. 1990 fick hon Dalslands konstförenings konstnärsstipendium.

Redan 1957 deltog konstnären i utställningen ”Young Americans and Scandinavians” i Museum of Contemporary Crafts i New York. Hon hade senare separatutställningar i Uppsala, Stockholm, Åmål och Vänersborg och deltog i ett flertal samlingsutställningar i Västsverige.

Offentliga verk av Gabriella Nydahl finns på Dalslands konstmuseum, i Älvsborgs läns landstings samt i kommunala samlingar. I Tösse kyrka finns en altartextil av konstnären. Andra offentliga verk i Dalsland finns på Åmålsgården och hos tempelriddareorden i Åmål samt på Åmåls bibliotek.

Ett verk av konstnären överlämnades till kung Carl XVI Gustav när dennes eriksgata passerade Åmål 1975. Även hans syster prinsessan Christina fick motta ett verk av Gabriella Nydahl när prinsessan kom till Åmål för Rödakorskretsens 100-årsjubileum 2002.

Gabriella Nydal blev 91 år. Begravningen sker i Danderyds kyrka den 17 augusti klockan 10.

Styrelsen Dalslands Konstnärsförbund