Vi minns Rut Jarde

Vår medlem Rut Jarde har avlidit den 28 april 2013. Vi beklagar hennes bortgång och tänker på hennes familj.

Rut Jarde föddes i Åmål 1925 och deltog bland mycket annat i ett trettiotal av Dalslands
Konstförenings sommar-, höst-, jubileums-, tema-, och mikroutställningar. Ruth Jarde var en
uppskattad landskapsmålare och hämtade ofta sina motiv från fjällvärlden.

Lennart Jarde, son till Rut Jarde:
Med mitt minne handlar mammas målningar om att försöka beskriva ögonblicket, mötet mellan natur/fysisk form och ljus. Hon kunde tala om en målning, och säga något i stil med: ”Precis där, när molnet försvann, och solens strålar träffade bergs-sidan, då var det fantastiskt vackert!”
Kanske därför passade akvarellen bäst till mamma, den gav möjligheten för att snabbt få en vision av ett konstnärligt intryck/uttryck ner på papperet.

© Rut Jarde: FJÄLLNÄRA LANDSKAP, NORGE, akvarell, 12 x 17 cm. Foto: Björn Carlén

Begravningsgudstjänsten äger rum den fredag den 24 maj i Hoppets kapell, Trollhättan.