Vi gratulerar Georg Suttner!

Georg Suttner

Konstprofessor Georg Suttner har av Kungliga Akademin för de fria konsterna tilldelats 100 000 kronor ur Carl Christensens och Maria Lisa Ekmans stiftelse.

Han får priset för att ”för generationer av blivande konstnärer varsamt burit fram måleriets hemligheter och generöst delat sina erfarenheter”

Vidare står det i motiveringen att Suttner ”ständigt stöttat genom att förmedla måleriet som ljusets och glädjens poesi utan att väja för svärtan”.

2012 års pristagare på Kungliga Akademien hemsida