Cordula Bielenstein-Morich


Invaldes 2005

Kontaktuppgifter
Solhemsvägen 3
662 95  Fengersfors
0532-232 55
cordula.bmorich@gmail.com

CV

Bilder i urval

© Cordula Bielenstein-Morich ÖPPNINGAR, rakubränd 45 x 60 x 45 cm. Foto Björn Carlén

© Cordula Bielenstein-Morich ÖPPNINGAR, rakubränd, (Detalj). Foto Björn Carlén

© Cordula Bielenstein-Morich KOMPISAR, 32 x 27 x 18 cm, rakubränd. Foto Björn Carlén

© Cordula Bielenstein-Morich INTE BARA EN, rakubränd. 13 x 62 x 29 cm. Foto Björn Carlén

© Cordula Bielenstein-Morich DET STORA TRYCKET, rakubränd. Foto Björn Carlén

© Cordula Bielenstein-Morich DET STORA TRYCKET II, rakubränd. Foto Björn Carlén

Tillbaka till medlemmar