Anders Dahlquist


Invald 2012, född 401207

Kontaktuppgifter
Enetsvägen 22 A
660 10  Dals Långed

0736-197 348

info@adahlqvist.se
www.adahlqvist.se

CV

Bilder i urval

© Anders Dahlquist BAGDAD, akryl, 90 x 90 cm. Foto Marcus Reidewall

© Anders Dahlquist FREJA, patinerad gips, höjd 40 cm. Foto Marcus Reidewall

© Anders Dahlquist LIVETS TRÄDGÅRD (detalj), huggen lättbetong. Foto Marcus Reidewall

© Anders Dahlquist LIVETS TRÄDGÅRD, huggen lättbetong, 45 x 150 cm. Reliefen ingår i bildsviten “Livets bilder”, bilder för icke seende och seende. Foto Marcus Reidewall

© Anders Dahlquist STJÄRNFALL, akryl, 110 x 110 cm. Foto Marcus Reidewall

Tillbaka till medlemmar

Spara