Björn Carlén


Invaldes 1968, född 350831

Kontaktuppgifter
Nolbygatan 5
662 33  Åmål

0708-350 831

bjorn.carlen@gmail.com
www.bjorn-carlen.se
CV

Bilder i urval

© Björn Carlén ÅTERSPEGLING, serifoliegrafi, 50 x 50 cm. Foto Björn Carlén

© Björn Carlén HELANDE (ALT II), digital print, 63 x 54 cm. Foto Björn Carlén

© Björn Carlén STIGANDE (ALT II), digital print, 63 x 54 cm. Foto Björn Carlén

© Björn Carlén FRÅN LJUS TILL LJUS (ALT I), digital painting, 59 x 59 cm. Foto Björn Carlén

© Björn Carlén FRIGÖRELSE (ALT I), digital print, 74 x 54 cm. Foto Björn Carlén

© Björn Carlén 2009 PÅ RANDEN (ALT II), digital print, 54 x 87 cm. Foto Björn Carlén

© Björn Carlén FÖRÄNDRING (ALT II), digital print, 54 x 54 cm. Foto Björn Carlén

© Björn Carlén DRÖM akryl, 90 x 90 cm. Foto Björn Carlén

© Björn Carlén BLOCKERING (STEREO) (ALT II), digital painting, 40 x 47 cm. Foto Björn Carlén

© Björn Carlén SORTIE (TRIPTYK) akryl, 60 x 60 cm (3 st. Totalt 60 x 180 cm). Foto Björn Carlén

© Björn Carlén METAMORFOS akryl, 90 x 180 cm. Foto Björn Carlén

© Björn Carlén HOMMAGE TILL ROGIER VAN DER WEYDEN, digital painting, 90×60 cm.

Tillbaka till medlemmar