Lars-Göran Abrahamsson


Invaldes 1994, född 550207

Kontaktuppgifter
Tegane 24
666 91  Bengtsfors

0531-230 41
0703-491 431
lars.goran.abrahamsson@hotmail.com

CV

Bilder i urval:

© Lars-Göran Abrahamsson ETT SISTA UTBUD akvarell, 70 x 46 cm.

© Lars-Göran Abrahamsson NÄR NATUREN GJORT SITT, akvarell, 50 x 73 cm. Foto Björn Carlén

© Lars-Göran Abrahamsson NÄR NATUREN GJORT SITT, akvarell, 50 x 73 cm (detalj). Foto Björn Carlén

© Lars-Göran Abrahamsson SNÖFLÄCKAR PÅ KULLEN, akvarell, 76 x 54 cm. Foto Björn Carlén

Tillbaka till medlemmar