Mona Falk


Invald 1997, född 510704

Kontaktuppgifter
Örsberg, Ör
464 92  Mellerud

0530-421 85
070 57 421 85

mfdesign@telia.com

CV

Bilder i urval

© Mona Falk ALLÉN : THE AVENUE, bildväv, 15 x 15 cm

© Mona Falk DÄR ÅN FLYTER FRAM, bildväv, mittpartiet i triptyk

© Mona Falk HET SAVANN bildväv 108 x 80 cm

© Mona Falk LYCKAN ÄR ATT FINNA LINGON, bildväv 125 x 75 cm. Foto Björn Carlén

© Mona Falk SOL I HAGEN, bildväv med tagel, 53 x 40 cm. Foto Björn Carlén

© Mona Falk TAGELVIND, bildväv 125 x 75 cm, (detalj). Foto Björn Carlén

© Mona Falk TAGELVIND, bildväv 125 x 75 cm. Foto Björn Carlén

Tillbaka till medlemmar

Spara