Niparak Lindström

 


Invaldes 2023, född 1964

Kontaktuppgifter
Niparak Lindström
Kompassgatan 27
66236 Åmål
niparak.lindstrom@gmail.com
Tel 072-567 64 12
CV

Utsikt över dalen, akryl med blandteknik 100cmx100cm

 

Under ytan, akryl , 80x80cm

 

Den vita svanen, akryl med blandteknik, 80cmx80cm

 

Tillsammans, Arkyl med blandteknik , 80cm x 100 cm