Rolf Gustafsson


Invald 2012, född 520714

Kontaktuppgifter
Persbyn 1001

662 91  Åmål
0709 – 72 69 51
rolf.g@artfuel.se
www.rolfgustafsson.com

CV

Bilder i urval

© Rolf Gustafsson ENSAM I STADEN, Digital Print, 72 x 58 cm. Foto Rolf Gustafsson

© Rolf Gustafsson GLIDNING II, serigrafi – monotypi, 109 x 100 cm. Foto Rolf Gustafsson

© Rolf Gustafsson PLATS, kol på papper, 30 x 40 cm. Foto Rolf Gustafsson

© Rolf Gustafsson SOM JUST DEN DAGEN IV, Digital Print, 36 x 58 cm. Foto Rolf Gustafsson

© Rolf Gustafsson STRANDKANT, kol på papper, 30 x 40 cm. Foto Rolf Gustafsson

Tillbaka till medlemmar

 

Spara