Minnesord Lisbeth Claesson

 

Vi beklagar att vår kollega Lisbeth Claesson, Åsensbruk, avled den 27 februari 2018.

Lisbeth, som fick en gedigen textil utbildning på Konstindustriskolan i Göteborg 1966-70, gick senare också kurser för Georg Suttner och Arne Isacson.

Lisbeth Claesson var yrkesverksam som konstnär hela livet. Bildvävar, ofta stora, vara hennes signum men hon var också en skicklig akvarellmålare och oljemålare. Hon arbetade också ofta med collage och med grafik. Lisbeth ställde ut separat på olika platser i landet och deltog återkommande i de årliga sommar- och höstsalongerna i Dalsland samt i Konstvandring i Dalsland. Hon deltog senast på Edsviks höstsalong i Sollentuna hösten 2017. Närmast skulle hon delta i utställningen Natur2.0 i Lidköpings konsthall våren 2018 tillsammans med kollegor i Dalslands Konstnärsförbund.

Lisbeth Claesson blev 71 år. Begravningen sker den 23 mars 2018 klockan 11 i Skålleruds kyrka.

Styrelsen Dalslands Konstnärsförbund

2018 Årsmöte – 11 mars

Hej alla medlemmar!

Härmed kallas Du till Dalslands Konstnärsförbund årsmöte.
OBS NY PLATS: Åmåls bibliotek.

Tid: 11 mars kl 14.00. (Styrelsen träffas 13.00)

Kaffe/ te och tilltugg bjuder förbundet på förstås.

Varmt välkomna!

På uppdrag av styrelsen.

Åmål den 18 februari 2018

 

Dagordning

1 Parentation ( Algot Galle och Christian Aasrud)

2 Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet.

3 Val av justeringsman som jämte mötesordföranden justerar protokollet.

4 Upprop.

5 Frågan om mötet utlysts i behörig ordning.

6 Frågan om dagorning

7 Styrelsens versamhetsberättelse.

8 Kassarapport och revisionsberättelse.

9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10 Fastställande av årsavgift (medlemsavgift)

11 Fastställande av avgift för medlemsansökan.

12 Fastställande av tidpunkt för nästa årsmöte.

13 Fastställande av sista datum för medlemsansökan.

14 Invalsnämndens rapport och eventuellt inval av nya medlemmar.

15 Hyresersättning till ordförande, kassör och sekreterare.

16 Övriga frågor:
Konstnärsförbundets kommande utställning i Lidköping.
Eventuell utställning Bohusläns museum?
Deltagande under Sommarsalongen i Bengtsfors kulturvecka ?

Gunilla Ekemark, sekreterare

Minnesord Christian Aarsrud

Det är med beklagande vi meddelar att vår kollega Christian Aarsrud, Brålanda, avled den 29 december 2017.

Christian Aarsrud var en betydande akvarellmålare och tecknare. Han blev invald i Dalslands Konstnärsförbund 1985. I Dalsland deltog han i sommar- och höstsalongerna, i jubileums-, tema- och mikroutställningar och hade flera separatutställningar. Han hade också separata utställningar och deltog i många samlingsutställningar utanför landskapet. Hans verk finns i flera offentliga konstsamlingar och på Dalslands Konstmuseum.

Vi minns Christian som en kunnig, blygsam och humoristisk person som kunde vara uppmuntrande och engagerad i sina kollegers arbeten. Om sitt eget måleri skrev han nyligen: “Jag försöker förena ljus och form. Det är svårt. Därför blir det gärna antingen det ena eller det andra”.

Christian Aarsrud hade ett stort intresse för kulturhistoria med betoning på etnologi och konsthistoria. Han tog examen som filosofie doktor i etnologi med avhandlingen ”Smidda gravkors – en studie i folklig formbildning”. Han var antikvarie och chef för utställningsverksamheten på Älvsborgs länsmuseum och senare chef för Vänersborgs museum. Han var också författare och skrev åtskilliga artiklar och böcker inom sina gebit, oftast med dalsländsk anknytning och med stor bredd i innehållet. Från varvsnäringen och laxfiske till konstnärsbiografier och sjösänkningsföretag. Han har sagts vara en länk i en rad av forskare med stor kunskap om Dalsland och i bredd med andra forskare som Anders Lignell, Anders Edestam och Olle Ljung.

När Christian Aarsrud fick Dalslandsmedaljen 2007 fanns i motiveringen att han både i yrket och privat gjort omfattande insatser för att dokumentera, tillgängliggöra och sprida kännedom om dalsländsk kultur- och konsthistoria. I en samlingsvolym om konst i Älvsborg skrev han exempelvis om den dalsländske konstnären Alvar Lundin under rubriken “respekterad och aktad sökare”. Han skrev om gårdsmåleri i Dalsland, om Dalsland i konstnärsögon på 1800-talet och “Att upptäcka ett landskap, Dalsland genom kulturhistorien”. 2005, när Dalslands konstmuseum firade tioårsjubileum, skrev Christian Aarsrud boken ” Föregångarna, bortgångna dalsländska konstnärer under 70 år” till en utställning med samma titel. Där presenteras då avlidna dalsländska konstnärer som bland andra Ragnar Hult, Carleinar Tellwe, Thyra Salomonsson och Pelle Blom.

Christian Aarsrud blev 79 år. Begravningen sker i Steneby kyrka den 30 januari 2018 klockan 11.

18 januari 2018

Styrelsen för Dalslands konstnärsförbund

Algot Galle har gått bort

Kära medlemmar!

Vi beklagar att vår kollega Algot Galle, medlem sedan 1948, har avlidit. Han var den siste i Bengtsforsgruppen där alla fem var våra medlemmar. Utöver Algot även Arne Isacson, Georg Suttner, Carleinar Tellwe och Lizzie Olsson-Arle.

Algot föddes i Hedalen i Ärtemark och växte upp i Bengtsfors, granne med Georg Suttner. De två var födda samma år, 1922, och fann tidigt en gemenskap i måleriet.

Efter kriget reste Algot och kamraterna Georg och Carleinar ut i världen till olika akademier. Algot Galle studerade vid Konstakademien i Köpenhamn 1947–1950 och för Fernand Legér i Paris 1951. Han var en period tillförordnad intendent för Dalslands konstförening. 1964 gick flytten till Nossebro där Algot fick tjänst som bildlärare och uppgiften att utveckla bildämnet i den nya högstadieskolan. Han lämnade dock aldrig kontakten med Bengtsfors där han fortsatt hade ateljé i sitt föräldrahem.

1965 fick Algot Galle Dalslands konstförenings konststipendium och 1990 Essunga kommuns kulturstipendium.  Han var huvudsakligen  oljemålare men utvecklade en stor bredd i sitt konstnärskap och experimenterade med olika tekniker och uttryck i bland annat  akvarell, gouache och grafik. I skolan i Nossebro utförde han en stor sgrafittovägg av skröjbränd lera.  Algot var verksam som konstnär långt upp i åren och behöll sin nyfikenhet på livet och konsten. Han är representerad hos Statens konstråd och i landsting och kommuner.

Algot Galle blev 95 år. Begravningen kommer att hållas i Ärtemarks kyrka 22 november klockan 11.

Styrelsen för Dalslands konstnärsförbund
7 november 2017

NATUR på Dalslands Konstmuseum

I går på pingstafton kl 14 var det vernissage på Dalslands Konstmuseum. Det visades egentligen tre olika utställningar. 30 av Dalslands Konstnärsförbunds medlemmar visade bilder på temat “NATUR” i nedervåningen. På övervåningen var det inget tema. Där visades i stora salen målningar av Lars Daniel Rehn och stora fantastiska skulpturer av Marta Runemark, (dotter till Roj Friberg, 1934-2016). I det lilla gelleriet var det också skulpturer av ett annat slag, gjorda av Åsa Holmlund.

Det var den nya museichefen, Jörgen Svensson, som öppnade utställningarna och lät deltagarna kortfattat berätta om sitt konstnärskap.

Marta Runemarks Pegasus som här heter “Flygfärdig”. I bakgrunden målningar av Lars Daniel Rehn.

Ewa Adamsdotter Pettersson till vänster och KG Bratts bilder till höger

Gunilla Ekemarks akvareller till vänster, Björn Carléns “Havsörn över Vänern” närmast hörnet på samma vägg. På nästa vägg Rolf GUstafssons landskap i gouache och därfter Hjördis Clemens akvareller.

På fondväggen Gunilla Kjellstedts rosor. Därefter Lisbeth Claessons akvarellcollage följt av Christian Aarsruds akryler. Till höger del av Britt-Marie Jerns brons “Skogsrum”.

Spara