Att återvända till Auschwitz

Lördag 19 oktober är det vernissage för utställningen Att återvända till Auschwitz på Uppsala Konstmuseum. Förutom Dalslands Konstnärsförbunds medlem Maria Sundström medverkar konstnärerna Torsten Billman, Lennart Didoff, Maciej Klauzner, Aleksandra Kucharska och Lenke Rothman.

© Maria Sundström: Vanmakt / Ohnmacht

Uppsala Konstmuseum om utställningen:
I utställningen Att återvända till Auschwitz samlas svenska konstnärer från olika generationer. Gemensamt är att de i sin konst behandlar Auschwitz, symbolen för civilisationens bräcklighet. Besökaren inbjuds att återigen ställa sig vid historiens avgrund. Personliga band och den tid verken kommit till i blir parametrar i denna berättelse. Här visas exempelvis Lenke Rothmans verk Spår ‐ Ett minnesmärke. I hennes personliga associativa bildvärld möter vardagliga ting och händelser det trauma som hon bar med sig som överlevande från Auschwitz och Bergen‐Belsen. Ett flertal installationer är nyproducerade till utställningen som även innehåller teckning, måleri, video och skulptur. Utställningen har initierats och är ett samarbete med konsthistorikern Tanja Schult, lektor vid Hugo Valentin‐centrum, Uppsala universitet.

Curator Rebecka Wigh Abrahamsson Intendent Uppsala konstmuseum

Utställningen pågår till 27 november.

Ladda ner vernissageinbjudan
Uppsala Konstmuseum