Tid att ansöka om medlemskap

Villdu ansöka om medlemskap i Dalslands Konstnärsförbund? Ansökan, arbetsprover samt kvitto på inbetald ansökningsavgift ska lämnas till biblioteket i Dals Långed 2:e mars eller 3:e mars 2015 mellan 17.00-19.00. De inlämnade verken hämtas sedan 9:e eller 10:e mars 2015 mellan 17.00-19.00.

Ansökningsblankett och mer information finner du här: Bli medlem