Category Archives: Vi minns

Algot Galle har gått bort

Kära medlemmar!

Vi beklagar att vår kollega Algot Galle, medlem sedan 1948, har avlidit. Han var den siste i Bengtsforsgruppen där alla fem var våra medlemmar. Utöver Algot även Arne Isacson, Georg Suttner, Carleinar Tellwe och Lizzie Olsson-Arle.

Algot föddes i Hedalen i Ärtemark och växte upp i Bengtsfors, granne med Georg Suttner. De två var födda samma år, 1922, och fann tidigt en gemenskap i måleriet.

Efter kriget reste Algot och kamraterna Georg och Carleinar ut i världen till olika akademier. Algot Galle studerade vid Konstakademien i Köpenhamn 1947–1950 och för Fernand Legér i Paris 1951. Han var en period tillförordnad intendent för Dalslands konstförening. 1964 gick flytten till Nossebro där Algot fick tjänst som bildlärare och uppgiften att utveckla bildämnet i den nya högstadieskolan. Han lämnade dock aldrig kontakten med Bengtsfors där han fortsatt hade ateljé i sitt föräldrahem.

1965 fick Algot Galle Dalslands konstförenings konststipendium och 1990 Essunga kommuns kulturstipendium.  Han var huvudsakligen  oljemålare men utvecklade en stor bredd i sitt konstnärskap och experimenterade med olika tekniker och uttryck i bland annat  akvarell, gouache och grafik. I skolan i Nossebro utförde han en stor sgrafittovägg av skröjbränd lera.  Algot var verksam som konstnär långt upp i åren och behöll sin nyfikenhet på livet och konsten. Han är representerad hos Statens konstråd och i landsting och kommuner.

Algot Galle blev 95 år. Begravningen kommer att hållas i Ärtemarks kyrka 22 november klockan 11.

Styrelsen för Dalslands konstnärsförbund
7 november 2017

Allan Nilsson har lämnat oss

Vår vän och kollega, konstnären Allan Nilsson har lämnat oss. Vi beklagar sorgen och våra
varmaste tankar går till hans familj.

Allan Nilsson var medlem i Dalslands Konstnärsförbund sedan 1966 och har varit en trogen utställare i de återkommande Sommar- och Höstsalongerna i Dalsland. Men, inte bara här utan runt om i landet i egen regi och i samband med Dalslands Konstförenings jubileer bl.a. på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1975 och på Göteborgs Konsthall 1985. Representerad på Dalslands konstmuseum och i ett flertal landsting och kommuner. Alltid öppen för att diskutera sina bilder, ofta färgstarka landskap och figurer från en fri konstnärs hand, en outtröttlig målare in i det sista.

Vi saknar Dig!

För Dalslands Konstnärsförbund
Elisabeth Wennberg ordf.

ETT STORT TOMRUM I DALSLANDS KONSTNÄRSFÖRBUND

“Vår vän och kollega konstnären Georg Suttner har avlidit.

Foto: Anita Midbjer

1948 valdes Georg Suttner in i Dalslands Konstnärsförbund och han har under åren intagit en central och betydande position. Många av oss har haft ett mycket berikande utbyte av hans tankar och syn på det konstnärliga uttrycket. Alltid inspirerande som konstnär och generös och inkännande som människa.

På ett fantastiskt sätt visade han en omsorg om de som funnits i hans närhet, inte minst som elever. I varje bild hittade han någonting att bygga vidare på, någonting som gav styrka att försöka igen! Han behandlade eleven som sin like och följde outtröttligt sina elever och kollegor med hälsningar och lyckönskningar inför vernissager. Alltid utåtriktad med en uppskattande blick, med varm humor och med en stor ödmjukhet i synen på sitt eget konstnärskap. För många av oss blev han en förlösande mentor, som visade på möjligheten att välja konstens väg ut i livet.

Georg Suttner var en sann vägvisare. Han visste hur ett penseldrag, en färg, ett ljus, kunde öppna en spegling av den magiska värld som väntar i måleriet, både för den som är utövare och för den som iakttar.

Vi riktar våra varmaste tankar till Georgs familj och skall bära minnet av Georg både med stor glädje och stor saknad.”

Styrelsen
Dalslands Konstnärsförbund

Vi minns Rut Jarde

Vår medlem Rut Jarde har avlidit den 28 april 2013. Vi beklagar hennes bortgång och tänker på hennes familj.

Rut Jarde föddes i Åmål 1925 och deltog bland mycket annat i ett trettiotal av Dalslands
Konstförenings sommar-, höst-, jubileums-, tema-, och mikroutställningar. Ruth Jarde var en
uppskattad landskapsmålare och hämtade ofta sina motiv från fjällvärlden.

Lennart Jarde, son till Rut Jarde:
Med mitt minne handlar mammas målningar om att försöka beskriva ögonblicket, mötet mellan natur/fysisk form och ljus. Hon kunde tala om en målning, och säga något i stil med: “Precis där, när molnet försvann, och solens strålar träffade bergs-sidan, då var det fantastiskt vackert!”
Kanske därför passade akvarellen bäst till mamma, den gav möjligheten för att snabbt få en vision av ett konstnärligt intryck/uttryck ner på papperet.

© Rut Jarde: FJÄLLNÄRA LANDSKAP, NORGE, akvarell, 12 x 17 cm. Foto: Björn Carlén

Begravningsgudstjänsten äger rum den fredag den 24 maj i Hoppets kapell, Trollhättan.

Vi minns Arne Isacsson

Arne Isacsson, 1917-2010

Vår medlem, professorn och konstnären Arne Isacsson, avled 25 september 2010 efter en kort tids sjukdom. Arne blev medlem i Dalslands Konstnärsförbund 1952 och var vid sin död något mer än 93 år gammal. Arne Isacssons väg efter det exakta uttrycket förde honom från de dova dalsländska skogarna och bergen, över de provencalska kullarna och slutligen till de skiftande bohusländska bergen och klipporna, som tycktes spegla hans eget väsen. Arne var en av Sveriges mest kända akvarellister och konstpedagoger och var professor i akvarellteknik. 1944 grundade han Gerlesborgsskolan i Bohuslän och sedan också tillsammans med Georg Suttner Gerlesborgsskolan i Stockholm och i Frankrike. Under långa tider åsidosatte han sitt eget skapande för sin pedagogiska gärning där många yrkesgrupper fick del av hans kundkaper ; fotoskolor, lärarhögskolor, Konstfackskolan, Sveriges Television, Utbildningsradion, Dramatiska Institutet och Danmarks Radio. För de av oss som hade förmånen ta del av hans undervisning framstår hans generositet i sin strävan att utveckla « seendet » som ett särskilt signum. Här följer ett citat ur en av hans böcker, “Akvarell”, där han bland annat beskriver olika blå färgers egenskaper. Antwerpenblått är enligt Arne den mest subtila av alla färger:

Den blommar vackert – se nedanstående bild – och den tecknar sig distinkt och perfekt. Dess blåhet lyser som ädelsten och reaktionsförmågan är blixtsnabb. Den behöver ingen hård bearbetning. Det räcker att skicka ned en droppe vatten i färgen så börjar den leva och lysa. Det är inte nödvändigt, kanske inte ens bra, att bearbeta den med pensel. Detta lockar till andra sätt att handskas med den, exempelvis genom att hälla ut färg över ytan. Den trivs i mycket vatten. Då får den resurser att breda ut sig och då omfamnar den sig själv generöst och tecknar sin egen kontur sylvasst och exakt. Den är mycket formstark. Även i de ljusaste lägen viskar den fram sina hemligheter med avväpnande charm och klar diktion. En pärla.

Akvarell, en handbok. Av Arne Isacsson

Arne Isacsson blev hedersdoktor vid Umeå universitet och tilldelades 1970 Kungliga Svea Livgardes förtjänsttecken av kung Gustaf VI Adolf. Han är den ende svenska akvarellkonstnär som blivit “Honorary Member of Royal Watercolor Society” i London. Han har tilldelats Konstakademiens hedersmedalj i guld och även fått Konstakademiens stora akvarellstipendium.

Arnes verk finns representerade på bland annat Nationalmuseum, Statens Konstråd, Göteborgs konstmuseum, Bohusläns museum, Dalslands konstmuseum, Sundsvalls Museum, Laholms Teckningsmuseum, Skissernas museum i Lund, Statens Porträttsamling i Gripsholms slott, Sveriges Riksdag, Centre Culturel Suédois i Paris och på Nordiska Akvarellmuseet.

© Arne Isacsson / BUS 2007: LES MARAIS, CAMARGUES, akvarell, 19 x 24 cm. Foto: Björn Carlén

Begravningsgudstjänsten ägde rum i Laxarby kyrka torsdagen den 28 oktober kl 14. Efter avskedet i kyrkan hade man en minnesstund i församlingshemmet.

Tänk gärna på Arnes Stipendiefond pg. 603 1884 – 7. Märk talongen Nordiska Akvarellsällskapet, Arne Isacssons fond.

Gerlesborgsskolan anordnade också en minnesstund tisdagen den 26 oktober kl 11-17

Vi minns Berth Bengtsson

Berth Bengtsson, 1925-2010

Berth avled den 17 augusti 2010. Han blev något mer än 85 år gammal. Berth var född i Göteborg 1925 men var sedan lång tid tillbaka hemmahörande i Mellerud. Han var med som utställare på Dalslands Konstförenings utställningar från den tid han blev invald 1995 fram till Sommarsalongen 2007. Begravningsgudstjänsten har ägt rum.

© Berth Bengtsson: VID KUSTEN, akryl, 54 x 65 cm. Foto: Björn Carlén

Vi minns Carl Folke Carlsson

Carl Folke Carlsson, 1919-2009

Carl Folke avled den 20 december 2009. Han blev något mer än 90 år gammal. Carl Folke var född i Ödskölt 1919, Dalsland men var sedan lång tid tillbaka hemmahörande i Dals Långed. Han var en av de flitigaste utställarna på Dalslands Konstförenings utställningar från den tid han blev invald 1983 fram till senaste höstsalongen i Åmåls konsthall 2009.

Carl Folke, en konstnär som alltid gått sin egen väg med outsinlig kärlek till måleriet, ofta uttryckt i en förtätad dov skala, bara för att plötsligt brytas av ett lysande penseldrag. En ton, som musik, ett eget språk, även då han hämtade motiv från andra landskap inte minst från Skottland där han ofta vistades.

Begravningsgudstjänsten ägde rum i Steneby kyrka fredagen den 8 januari 2010 klockan 11.
Minnesstunden var sedan i prästgården.

© Carl Folke Carlsson: Landskap med gourre, Skottland, 81 x 100 cm, olja